29 23 Tr Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính.
Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. (Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.)

jacobs_dream.jpg
Giấc mơ của Jacob

Trước cải tổ phụng vụ, các tổng lãnh
thiên thần Michel, Gabriel và Raphael được mừng kính lần lượt vào các ngày 29
tháng chín, 24 tháng 3 và 24 tháng mười, hiện thời cùng mừng chung ngày 29
tháng chín, ngày kỷ niệm lễ cung hiến một đại giáo đường kính thánh Michel ở thế
kỷ IV, trong một miền quê Roma nhưng ngày nay không còn. Việc tôn kính các tổng
lãnh thiên thần Michel, Gabriel và Raphael đã được Công đồng Latran năm 745 chấp
thuận, dưới sự chủ tọa của Đức giáo hoàng Zacharie. Và thế là người ta phân biệt
các ngài với các thiên thần chỉ có tên trong các “ngụy thư” được tôn kính ở
phương Đông là Uriel, Salathiel, Jébudiel và Barachiel.

Michel (trong tiếng Do thái là Mika’el,
“ai bằng Thiên Chúa?”) được nhắc đến trong sách Đaniel (10, 13.21; 12,1) thư
Giuđa (1, 9), còn sách Khải Huyền (12,7 …) mô tả cuộc chiến do tổng lãnh
thiên thần Michel và các tổng lãnh Thiên thần chống lại con Rồng và các thiên
thần của nó.

“Con Mãng xà … mà người ta gọi là ma
quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó bị tống xuống đất, và
các thiên thần của nó cũng bị tống xuống cùng nó” (12, 9).

Việc tôn kính thánh Michel được phát triển
trên núi Gargan miền Pouilles (Italia) từ thế kỷ XI, đặc biệt sau lần người
Lombards chiến thắng Sarrasins trong thế kỷ XII, gần Siponto mà người ta nói là
nhờ sự bảo vệ của tổng lãnh thiên thần Michel. Tu viện nổi tiếng trên núi
Saint-Michel ở Pháp là một trung tâm phát triển lòng sùng kính thánh Michel và,
từ năm 966, sau khi có các tu sỹ Biển đức đến tại đây, nhà dòng trở thành một
trong những trung tâm hành hương nổi tiếng nhất.

Gabriel (tiếng Do thái Gabri’el, “người
của Chúa”, hoặc “Chúa là sức mạnh của tôi”) là tên riêng gọi một thiên thần xuất
hiện lần đầu tiên trong sách Đanien (8, 16; 9, 21) trong một sứ vụ thiên thần
truyền tin. Trong Tân ước, Gabriel là sứ giả được Chúa sai (Lc 1, 19.26) loan
báo việc Gioan tẩy giả sinh ra (Lc 1, 11 – 20) và báo việc Chúa Giêsu sinh ra từ
Mẹ đồng trinh (Lc 1, 26 – 28 ). Được tôn kính là tổng lãnh thiên thần từ thế kỷ
II, thánh Gabriel được Giáo hội Syrie xem là đứng đầu các thiên thần.

Raphael (tiếng Do thái Repa’el, “Thiên
Chúa chữa lành”) là tên một thiên thần chỉ xuất hiện trong sách Tobia (3, 17).
Raphael đồng hành với Tobia, giúp công việc thành công (5, 12s), chữa Tobia cha
hết mù, cứu Sara khỏi tay ma quỉ. Raphael là một trong 7 thiên thần đứng trước
vinh quang Chúa (12, 15), dâng lên Chúa lời cùng của những người thánh thiện
cũng như việc lành của họ.

Chúng ta mừng các vị tổng lãnh thiên thần,
nhưng đồng thời cũng mừng tất cả các thiên sứ được nhắc tới từ sách Sáng Thế
cho tới sách Khải Huyền. Các vị hiện diện cách vô hình để hướng dẫn dòng lịch sử
cứu độ.

Tuy các vị là những sứ giả của Chúa, có
nhiệm vụ bộc lộ cho con người biết các kế hoạch của Chúa và mang tới lệnh Người
truyền, nhưng trước hết các vị là cộng đoàn đông đảo những vị thờ lạy Thiên
Chúa hằng sống.

Tin Mừng theo thánh Gioan trích đọc hôm
nay là phần kết của tuần lễ khám phá. Gioan Tẩy Giả và các môn đệ đầu tiên đã
khám phá ra Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng Mêsia, Đấng mà sách Luật Môsê
và các ngôn sứ nói tới, là Con Thiên Chúa, là vua Israel.

Một cách tế nhị và kín đáo, Chúa Giêsu
xác nhận tất cả những điều trên và Người hứa: các anh sẽ thấy trời rộng mở và
các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. Chúa Giêsu
chính là Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi, vì thế Người cũng là Đấng trung gian
giữa Thiên Chúa và loài người, là cầu nối giữa chúng ta ở dưới đất và Thiên
Chúa ở trên trời, mà hình ảnh chiếc thang của Giacop đã tiên báo. Chúa Giêsu thực
thi vai trò cầu nối nhờ các thiên thần là thụ tạo vô hình mà Thiên Chúa đã dựng
nên để phục vụ Người và giúp đỡ chúng ta.

Hội Thánh dạy có nhiều phẩm thiên thần.
Hôm nay Hội Thánh kính mừng các tổng lãnh thiên thần.

Chương 28 sách Sáng thế thuật lại giấc
mơ của ông Giacop. Ông thấy có một cái thang dựng dưới đất và đầu nó chạm tới
trời, trên đó các thiên sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Giờ đây, trước mặt
các môn đệ đang khám phá ra con người của Chúa Giêsu thì Người khẳng định, trời
mở ra và các thiên sứ cũng lên xuống trên mình, và rằng Người là chiếc thang nối
liền trời và đất, là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Đồng thời cũng có các thiên sứ lên lên
xuống xuống tấp nập ngày đêm để làm cho việc nối liền trời và đất, sự hiệp
thông giữa Thiên Chúa và loài người được trở nên sống động và hữu hiệu hơn.

Các tổng lãnh thiên thần Micaen, Gaprien
và Raphaen mà Hội Thánh mừng kính hôm nay không phải là những sứ thần có tên
riêng, mà là những danh xưng chung chỉ sứ vụ các ngài thực hiện. Nhờ sự năng động
di chuyển của các ngài mà mệnh lệnh của Thiên Chúa được thực thi và mọi phúc
lành của Thiên Chúa được chuyển đến chúng ta một cách mau lẹ và hiệu quả.

Lễ các tổng lãnh thiên thần Micael,
Gabriel và Raphael nhắc chúng ta rằng phụng vụ trần thế của chúng ta liên kết với
phụng vụ các thiên thần cử hành trên trời: “Cùng với muôn vàn thần thánh thờ phụng
Chúa trên trời qua Đức Kitô Chúa chúng con, chúng con ca ngợi Chúa dưới trần
gian này…” (kinh tiền tụng lễ hôm nay). Chính là trước mặt Chúa Giêsu đó, Đấng
chúng ta tuyên xưng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rằng “các thiên thần thán
phục”

Thiên Chúa yêu thương mỗi người, Thiên
Chúa không ngừng bao bọc che chở chúng ta bằng sự hiện diện của vô số các thiên
thần. Ðó phải là niềm tin hôm nay khi mừng kính các thiên thần Micae, Gabriel
và Raphael, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta hâm nóng lại. Thiên Chúa đã ban cho
cuộc sống chúng ta như một phép lạ, nhờ các sứ thần của Ngài, Ngài hướng dẫn và
che chở chúng ta trong từng đường đi nước bước của chúng ta.

Nguyện xin các thiên thần nhất là thiên
thần bản mệnh của mỗi người luôn nhắc nhở ta, để ta luôn tiến bước trong tin
yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa là tình yêu.

Huệ Minh