(07.11.2021 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm B)

Mc12_38-44.jpg

Lời Chúa: Mc 12,38-44

 

38 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

 

41 Ðức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Ðền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma. 43 Ðức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người điều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”.

 

Suy Niệm

 

Khó lòng nhận ra đồ giả trong các món hàng.

 Ta thường đánh giá một sản phẩm dựa trên mẫu mã,

 nên dễ bị đánh lừa về chất lượng.

 Thật ra đồ giả cũng có ở nơi con người.

 Làm cho mình trẻ hơn nhờ trang điểm, tốt hơn nhờ ăn nói.

 Làm cho mình có dáng trí thức hơn, quý phái hơn

 để chiếm được lòng tin, lòng quý mến của người khác.

 Có loại người giả hình dạy một đàng, làm một nẻo,

 bắt người khác làm những điều mình chẳng bao giờ làm,

 mạt sát người khác về những tội mình không tránh khỏi.

 Có loại người giả hình rất tử tế với người ngoài,

 còn sống với người trong nhà thì không ai chịu nổi.

 Nói chung mọi thứ giả hình đều không thật.

 Ðức Giêsu cảnh giác chúng ta về thứ giả hình đạo đức:

 “Anh em hãy coi chừng…”, kẻo lại giống một số kinh sư.

 

Ðức Giêsu cố ý ngồi đối diện với thùng tiền ở Ðền Thờ.

 Ngài tò mò muốn xem đám đông bỏ tiền ra sao.

 Những người giàu bỏ nhiều hơn cả.

 Nhưng Ngài lại xúc động khi thấy một bà goá nghèo

 rón rén bỏ vào thùng hai đồng xu nhỏ.

 Ngài quả quyết trước mặt các môn đệ:

 “Bà goá này đã bỏ nhiều tiền hơn người khác,

 vì mọi người lấy từ cái dư thừa mà bỏ vào,

 còn bà, bà lấy từ cái túng thiếu của mình

 mà bỏ vào tất cả những gì bà có, tất cả của nuôi thân.”

 

Các môn đệ ngỡ ngàng trước cách đánh giá của Ðức Giêsu,

 cách nhìn con người dựa trên tấm lòng của họ.

 Bà goá bỏ tiền ít hơn mọi người,

 nhưng dưới mắt Ðức Giêsu, bà đã bỏ nhiều hơn cả,

 vì bà đã bỏ tất cả.

 Lối đánh giá của Ðức Giêsu

 đòi ta xét lại lối đánh giá của mình về người khác.

 Có khi chúng ta ca ngợi một người

 chỉ vì người ấy đã có những đóng góp lớn lao,

 đã đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng.

 Có khi chúng ta chê một người

 vì người đó kém cỏi, thiếu năng lực.

 Tiếng khen chê của ta thường dựa trên hiệu quả bề ngoài,

 và ít đụng đến phần nội tâm sâu thẳm.

 Lối đánh giá của Ðức Giêsu cũng đòi ta xét lại

 lối đánh giá của mình về chính mình.

 Tôi xao xuyến khi bị chê, tự mãn khi được khen.

 Tôi quá trọng dư luận đến nỗi trở nên nô lệ cho dư luận.

 Thật ra tôi cần đánh giá mình dựa trên cái nhìn của Chúa.

 Chúa thấy tôi thế nào thì tôi là thế ấy.

 

Ðiều quan trọng khiến tôi bận tâm

 đó là tôi có dâng tất cả bản thân cho Chúa không,

 chẳng giữ lại gì cho mình, dù chỉ một xu nhỏ.

 Cần rất nhiều liều lĩnh khi bỏ nốt đồng xu cuối cùng

 để thực sự trở nên người tín thác trọn vẹn vào Chúa.

 

Cầu Nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu,

 khi đến với nhau,

 chúng con thường mang những mặt nạ.

 Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.

 Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt

 dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.

 

Khi đến với Chúa,

 chúng con cũng thường mang mặt nạ.

 Có những hành vi đạo đức bên ngoài

 để che giấu cái trống rỗng bên trong.

 Có những lời kinh đọc trên môi,

 nhưng không có chỗ trong tâm hồn,

 và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.

 

Lạy Chúa Giêsu,

 chúng con cũng thường ngắm mình trong gương,

 tự ru ngủ và đánh lừa mình,

 mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn.

 

Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,

 đã ăn sâu vào da thịt chúng con,

 để chúng con thôi đánh lừa nhau,

 đánh lừa Chúa và chính mình.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J