(14.11.2021 – Chúa Nhật 33 TN Năm B – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

andrea_dung-lac.jpg

Tin Mừng: Lc 9,23-26

Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng
: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống
mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải
đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì tôi và
những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến
trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

Suy niệm

Các vị Tử Đạo Việt Nam đều có kinh nghiệm

sống từng lời của đoạn Tin Mừng hôm nay:

bị nộp, bị đánh đập, bị điệu ra trước
vua quan,

bị tra hỏi, bị thù ghét và cuối cùng là
bị giết.

Tất cả những gì các ngài phải chịu

đều vì Ðức Giêsu (c.18), vì Danh Ðức
Giêsu (c.22).

Các ngài cũng có kinh nghiệm về sự hiện
diện của Thiên Chúa.

Bầu khí của tòa án là bầu khí của Thiên
Chúa Ba Ngôi.

“Chính Thần Khí của Chúa Cha sẽ lên
tiếng trong anh em”

để tuyên xưng niềm tin vào Ðức Giêsu
(c.19-20)

Cái chết của vị tử đạo cho thấy sức mạnh
của Thiên Chúa

được thi thố nơi một con người mỏng dòn
yếu đuối.

 

Chết vì Ðạo là một cách làm chứng.

Làm chứng cho một niềm tin kiên vững:

Vì tin Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ðấng
Cứu Ðộ,

nên các ngài không bước qua thánh giá.

Làm chứng cho một tình yêu nóng bỏng:

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình
yêu

của người hiến mạng vì bạn hữu” (Ga
15,13)

Làm chứng cho một niềm hy vọng mãnh liệt:

có sự sống đời sau, có hạnh phúc vĩnh cửu,

cái chết đưa tôi giáp mặt với Ðấng tôi
yêu.

Các vị tử đạo đã làm chứng bằng cái chết.

Chúng ta được mời gọi làm chứng bằng cuộc
sống.

Làm chứng nào cũng đòi phải hy sinh, mất
mát, thiệt thòi,

vì đòi ta lội ngược dòng với thế gian sa
đọa.

 

Các vị Tử Đạo thường bị đặt trước thánh
giá.

Bước qua là được tiếp tục sống sung sướng
an nhàn.

Không bước qua là phải chịu tù đày, đòn
vọt,

mất tất cả và mất chính mạng sống.

Chỉ cần một bước chân, là mọi sự thay đổi.

Ðã có người bước qua, và cũng có người
không.

Có người bị khiêng qua thánh giá,

nhưng đã co chân lên, như thánh Antôn
Nguyễn Ðích.

Có người bước qua, nhưng sau lại hối hận.

Ðó là trường hợp của ba vị thánh quân
nhân:

Âutinh Huy, Nicôla Thể và Ðaminh Ðạt.

Có người được mời giả vờ bước qua thánh
giá

để quan có cớ mà tha, như thánh Micae Hồ
Ðình Hy,

nhưng họ đã thắng được cơn cám dỗ tinh
vi ấy.

Ðứng trước thánh giá là đứng trước một lựa
chọn.

Tôi chọn Ngài hay tôi chọn tôi?

Không có giải pháp dung hòa hay lấp lửng.

 

Giây phút đứng trước thánh giá là giây
phút quan trọng.

Quyết định không bước qua thánh giá

là kết tinh của những đêm dài cầu nguyện,

của việc chiến thắng những mời mọc khéo
léo,

của việc thắng vượt những sợ hãi, giằng
co nội tâm,

của những Vườn Dầu trong ngục thất…

Thời nào chúng ta cũng được đặt trước
thánh giá,

dấu hiệu của sự từ bỏ để phục vụ.

Lúc nào chúng ta cũng có nguy cơ bước
qua thánh giá,

bằng đời sống hưởng thụ và ích kỷ của
mình.

 

Cầu nguyện

 

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi
Kitô hữu

trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.

Sự hy sinh của các ngài

cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết

và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.

Dù mang phận người yếu đuối,

nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng,

các ngài đã chiến thắng khải hoàn.

 

Xin cầu cho chúng con là con cháu các
ngài

biết can trường sống đức tin của bậc cha
anh

trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa,

biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu

bằng một đời hiến thân phục vụ.

 

Ước gì ngọn lửa đức tin

mà các ngài đã thắp lên

bằng cuộc sống và cái chết,

được bừng tỏa trên Tổ Quốc Việt Nam.

 

Ước gì máu thắm của các ngài

thấm vào mảnh đất quê hương

để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa
trái.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.