Trong video ý cầu nguyện đầu tiên trong năm 2022, Đức Thánh Cha nói rằng kỳ thị và bách hại tôn giáo là không thể chấp nhận được; thật vô nhân đạo và thậm chí là điên rồ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.

PopeFrancis-04Jan2022-1.jpg

Đức Thánh Cha mở đầu video ý cầu nguyện
tháng 1 với hai câu hỏi: “Tại sao lại vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều tôn giáo
thiểu số chịu sự kỳ thị hay bách hại? Làm sao chúng ta lại có thể để xảy ra
tình trạng mà trong xã hội vốn rất văn minh này, vẫn còn có những người bị đàn
áp chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình?”.

Theo báo cáo của tổ chức Tự do Tôn giáo
trên Thế giới, được tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ công bố hồi tháng
4/2021, tự do tôn giáo bị vi phạm tại 1/3 các quốc gia trên thế giới. Báo cáo
cũng cho biết hơn 646 triệu Kitô hữu đang phải sống ở các quốc gia không tôn trọng
tự do tôn giáo.

Tự do tôn giáo gắn liền với khái niệm
tình huynh đệ

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tự do tôn
giáo gắn liền với khái niệm tình huynh đệ. Để bắt đầu bước đi trên con đường của
tình huynh đệ mà ngài đã kiên trì khẳng định trong nhiều năm, chúng ta không chỉ
tôn trọng người khác, những người lân cận mà còn phải thực sự coi trọng họ
“trong sự khác biệt của họ và nhìn nhận họ như những anh chị em thực sự”.

Đối với Đức Thánh Cha, “là con người,
chúng ta có rất nhiều điểm chung để có thể sống bên cạnh nhau, chào đón sự khác
biệt của chúng ta với niềm vui được trở thành anh chị em”. Nếu không có tiền đề
này, thì không thể thực hiện con đường hướng tới hòa bình và sống cạnh nhau.

Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy chọn
con đường của tình huynh đệ. Bởi vì, hoặc chúng ta là anh chị em của nhau, hoặc
chúng ta đánh mất tất cả.”

Tình huynh đệ là biên giới mới của nhân
loại

Nhận định về ý cầu nguyện của Đức Thánh
Cha trong tháng 1, cha Frederic Fornos, giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu
của Đức Giáo hoàng, nói: “Đức Phanxicô đã cho chúng ta một chiếc la bàn với
thông điệp Fratelli tutti của ngài về tình huynh đệ nhân loại. Như ngài cũng đã
nói trong sứ điệp của mình cho Ngày Quốc tế lần thứ nhất về Tình Huynh đệ Nhân
loại rằng: “Ngày nay, tình huynh đệ là biên giới mới của nhân loại. Hoặc chúng
ta là anh chị em hoặc chúng ta tiêu diệt lẫn nhau. Điều quan trọng là phải nhận
ra điều gì làm tổn thương tình huynh đệ, để chữa lành nó và tránh bị chuyển
thành kỳ thị và bách hại tôn giáo, như thường xảy ra, đặc biệt là đối với các
Kitô hữu. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho ý chỉ này: ‘cho tất cả những người
đang chịu sự kỳ thị và bách hại tôn giáo; chớ gì các quyền và phẩm giá của
chính họ được công nhận, điều xuất phát từ việc chúng ta là anh chị em trong
gia đình nhân loại.’” (CSR_14_2022)

Hồng Thủy

(Vatican
News
04.01.2022)