Lời cầu nguyện này tuy đơn sơ nhưng lại sâu sắc về phương diện thiêng liêng.

saintstjohnvianney.jpg
Fr Lawrence Lew, O.P. | CC BY-NC-ND 2.0

Thánh Gioan Vianney rất sùng kính Bí
tích Thánh Thể vì ngài nhận biết sự thật rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới
hình bánh và rượu.

Có một lời nguyện tắt đơn sơ nhưng sâu sắc
được cho là của Thánh Gioan Vianney. Lời nguyện này được cất lên trước khi Rước
Lễ, và cầu xin Chúa Giêsu ngự đến trong chúng ta.

Lời nguyện này biểu lộ sự thật rằng
Thiên Chúa đang đến với chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể và Người muốn ngự trong
chúng ta, cũng như chúng ta mong muốn được ở trong Người.

Lạy Thiên Chúa của con, xin đến với con,
để Ngài có thể ngự trong con và con có thể ở trong Ngài.

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)