Hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ lực cho những ai muốn biện phân ơn gọi linh mục và cho những ai có bổn phận giúp sức cho những người đó trong việc khám phá ra ý muốn của Người.

linh-muc.jpg
Philippe Lissac | Godong

Thiên chức linh mục Công giáo không phải
là một nghề nghiệp mà người ta có thể lựa chọn, nhưng là một lời mời gọi đến từ
Thiên Chúa. Những người trẻ muốn phân định được ơn gọi linh mục cần phải lắng
nghe Thiên Chúa trong tâm tình cầu nguyện và khám phá ra nơi mà Người đang dẫn
dắt họ đến.

Quá trình phân định này là một nỗ lực
mang tính cộng đoàn, bao gồm các bậc cha mẹ, các Cha sở, các Đức Giám mục và
các Cha giám đốc chủng viện. Tất cả mọi người cần phải hành động cùng nhau để giúp
cho đương sự nhận thức đúng đắn về ý muốn của Thiên Chúa. Các tín hữu cũng tham
dự vào tiến trình này khi góp phần cầu nguyện cho việc gia tăng ơn gọi linh mục.

Dưới đây là lời cầu nguyện lấy từ quyển
Sứ giả của Thánh Tâm (Messenger of the Sacred Heart), được xuất bản vào thế kỷ
19, để cầu nguyện cho tất cả những ai có liên quan đến quá trình biện phân này.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhờ Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, con xin dâng lên Chúa tất cả những lời cầu
nguyện, những lao nhọc và những thánh giá của ngày hôm nay, kết hợp với những ý
định mà Chúa không ngừng dâng lên Chính Mình như một Của Lễ tình yêu trên bàn
thờ của chúng con. Con xin dâng mọi sự cho Chúa, đặc biệt là để cầu cho tất cả
những ai được kêu gọi đến với vinh dự của thiên chức linh mục và cho tất cả những
ai có bổn phận trợ giúp cho những người này biện phân và chu toàn ơn gọi cao
quý của mình. Lạy Chúa, xin hãy thúc đẩy những người đó nhận biết ơn ban của
Chúa và cố gắng hết sức để làm cho ơn ban ấy sinh hoa kết quả. Amen.

Theo Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)