Thánh Vinh-sơn xứ Saragossa đã từ chối đốt Kinh Thánh để cứu lấy mạng sống của chính mình.

vinh-son-pho-te.jpg
Public Domain

Thánh Vinh-sơn xứ Saragossa, một v
thánh 
phải chịu một cuộc tử đạo tàn bạo vào thế kỷ thứ 4đã
được 
trao cho một lối thoát để tránh đi tất
cả những đau 
đớn ngài phải chịu.

Thánh nhân có thể ngừng cuộc tra
tấn nếu 
ngài chỉ cần đơn
giản là ném 
Kinh Thánh vào lửa.

Thánh Vinh-sơn đã từ chối. Tình yêu của ngài dành
cho 
Thiên Chúa lớn lao đến mức ngài sẽ không làm bất cứ điều 
tổn hại đến mối quan hệ thân 
tình này.

Vì đã từ chối, nên Thánh Vinh-sơn đã bị
ném lên
 một tấm lưới sắt được đun nóng,
bị 
xé thịt bằng những móc sắt, và bị đóng dấu bằng những tấm
kim loại nóng. Qua tất cả những 
cực hình đó, ngài vẫn giữ vững đức tin,
và 
Thiên Chúa đã thưởng công cho ngài vì
những đau khổ 
đó, khi ban cho thánh
nhân
 một sức mạnh phi
thường để chịu đựng 
mọi kiểu tra tấn.

Chúng
ta có thể hướng về Thánh 
Vinh-sơn để được tiếp thêm sức mạnh trong
những thử thách, cầu xin Chúa giúp chúng ta chịu đựng mọi đau khổ vì 
Người.

Lạy
Thiên Chúa toàn năng hằng 
hữuxin rộng lòng tuôn đổ Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để
tâm hồn chúng con có được tình yêu 
can trường, cũng như Thánh Vinh-sơn
Tử 
đạo đã nhờ tình yêu đó
mà 
chiến
thắng mọi 
khổ hình thể xácNhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị cùng
Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Trích Lời nguyện của Phụng vụ Giờ Kinh)

Tác giả: Philip
Kosloski

Chuyển ngữ: Phil.
M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net / aleteia.org)