Lời cầu nguyện này của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cầu xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan trong Mùa Vọng, để chúng ta có thể mở lòng đón nhận chân lý của Thiên Chúa.

mua-vong.jpg

Thật không dễ dàng để nhận biết được
chân lý, cho dù đó là sự thật đằng sau “những tin tức giả mạo” mà chúng ta nhận
thấy hàng ngày hay chân lý sâu xa hơn của Chúa Giêsu Kitô. Điều đáng mừng là
chúng ta có thể nhận biết được chân lý, nhưng theo Đức Giáo hoàng Bênêdictô
XVI, chúng ta phải trở nên “nhỏ bé”.

Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI giải thích
trong một bài giảng vào Mùa Vọng năm 2009 rằng “nhỏ bé” chính là chìa khóa của
sự khôn ngoan.

Thế rồi có một cách khác để con người sử
dụng lý trí và trở nên khôn ngoan trong việc nhận ra mình là ai; đó là việc con
người nhận ra sự lớn lao và vĩ đại đích thực của Thiên Chúa, là khiêm nhường cởi
mở chính mình trước sự mới mẻ nơi hành động của Thiên Chúa. Theo cách thức đó, chính
xác bằng cách chấp nhận sự hèn mọn của chính mình, nghĩa là làm cho bản thân trở
nên nhỏ bé đúng như bản chất của mình, thì con người mới đạt đến chân lý.

Đức Bênêđictô XVI chỉ ra những vị thánh
như Thánh Têrêsa Lisieux chính là những tấm gương về những người “nhỏ bé” và đã
đạt đến chân lý.

Đây là lời cầu nguyện mà ngài dùng để kết
thúc bài giảng của mình, cầu xin Thiên Chúa ban cho ân sủng để được trở nên “nhỏ
bé” và tìm thấy sự khôn ngoan thực sự.

Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên
Chúa ban cho chúng ta sự khiêm nhường thực sự. Xin Người ban cho chúng ta ân sủng
của việc trở nên bé nhỏ để đạt đến khôn ngoanthật sự; Xin Người soi sáng chúng
ta, giúp chúng ta nhận biết được mầu nhiệm của Người trong niềm vui của Chúa
Thánh Thần. Xin Người giúp chúng ta trở thành những nhà thần học chân chính, những
người có thể công bố mầu nhiệm của Người bởi vì chúng ta đã được đánh động nơi
tận đáy lòng mình, nơi tận cùng chính sự hiện hữu của chúng ta. Amen.

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net/
aleteia.org)