Nếu bạn muốn đào sâu hơn vào đức tin của mình, thì đây là một lời cầu nguyện dành cho bạn.

sau-sac-hon.jpg
Marcos Paulo Prado | Unsplas

Chúa Giêsu không thường chọn ra những
nhóm người để chỉ trích hay lên án. Nhưng Người nghiêm khắc cảnh báo những người
theo mình chống lại những ai mà Người gọi là “hâm hẩm” (x. Kh 3,16) – chẳng
nóng mà cũng chẳng lạnh về đức tin. Người không muốn mọi người thờ ơ hay có
thái độ “bất cần” đối với những ơn ban từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta
phải luôn “bừng cháy” bằng tình yêu của Người.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại cần đến
một chút thúc đẩy để biến điều đó trở thành hiện thực. Dưới đây là một lời cầu
nguyện xin Thiên Chúa giúp sức trong việc đào sâu đức tin của bạn.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đào sâu đức
tin, củng cố niềm hy vọng, nhóm lửa tình yêu của chúng con; và để chúng con có
đạt đến những gì mà Ngài hứa ban, xin hãy làm chúng tôi yêu mến những gì Ngài
truyền dạy. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển
trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.

(Trích từ Lời Tổng nguyện trong Thánh Lễ,
tuần 30, mùa Thường niên)

Theo Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ leteia.org)