Thể theo tâm tình đó của Đức Tổng, dựa trên “Lời cầu nguyện với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” của ĐTC Phanxicô, và kinh “Dâng nước Việt Nam cho Trái Tim Đức Mẹ”, BMVƠG.TGPSG xin gửi đến quý vị, lời cầu nguyện cho Tổng Giáo phận chúng ta.

Duc-Maria-Vo-Nhiem-Nguyen-Toi.jpg

totus.jpg
TOTUS TUUS EGO GUM
ET OMNIA MEA TUA SUNT

Ngày 8-12-2020, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, trong lời nhập lễ,
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng cho biết: Ngày lễ hôm nay là ngày bổn mạng của Tổng
Giáo phận. Ngài phó dâng các Giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và mọi người
dân trong thành phố trong bàn tay từ mẫu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và cầu
nguyện: “Xin cho mọi người biết thương yêu nhau, sống công chính đạo đức để cuộc
sống được bình an, hạnh phúc”.

Thể theo tâm tình đó của Đức Tổng, dựa trên “Lời cầu nguyện
với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” của ĐTC Phanxicô
, và kinh “Dâng
nước Việt Nam cho Trái Tim Đức Mẹ”
, BMVƠG.TGPSG xin gửi đến quý vị, lời
cầu nguyện cho Tổng Giáo phận chúng ta.

Trước mức độ lây nhiễm đang gia tăng cách kinh khủng, thật cần
thiết cho chúng ta biết bao, để cậy nhờ sự can thiệp thiêng liêng của Mẹ Rất Thánh.

LỜI CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC MẸ
VÔ NHIỄM 
NGUYÊN TỘI
BỔN MẠNG TGP
SÀI GÒN

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội,

Bổn mạng gia đình Tổng Giáo
Phận chúng con,
chúng con chạy đến cùng Mẹ
mà dâng lên Mẹ tấm lòng
thành kính.
Chúng con cảm tạ Mẹ,
vì Mẹ đã ân cần đồng hành
và dìu dắt giáo phận chúng
con
bằng lời Mẹ chuyển cầu
cùng biết bao hồng ân
mà Mẹ đã xin cho chúng con
với Chúa Giêsu, Con Mẹ!
Xin Mẹ gìn giữ TGP. chúng
con.
Xin soi sáng hàng Giáo Phẩm,
dìu dắt và thánh hoá các
Linh Mục.
Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể
giáo dân
được trung thành giữ luật
Chúa,
và sốt sắng làm việc tông đồ.
Xin Mẹ chúc lành cho chúng
con
Xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo,
xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm
thấm nhuần hết thảy mọi người,
xin giúp chúng con yêu
thương nhau,
để cùng nhau loan truyền Tin
Mừng của Chúa.
Chúng con phó dâng cho Mẹ
mọi thành phần dân Chúa của
TGP.
và tất cả mọi người sống
trong thành phố này,
đặc biệt là những người đang
đau ốm
và những ai đang khó nhọc tứ
bề;
Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an họ.
Ôi Thánh Mẫu Đồng Trinh Vô
Nhiễm Tội,
là tia hy vọng của toàn thể
nhân loại,
xin trông giữ thành phố này
hầu trong các gia đình và
môi trường xã hội
nơi các bệnh viện, các nhà
không nơi nào thiếu điều quý
giá này
là điều Chúa Giêsu đã trăn
trối:
“Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh
em” (x. Ga 13,34).
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội,
chúng con thành khẩn kêu đến
Mẹ,
vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm
lời chúng con.
AMEN.

M.Lu
– Ban Mục vụ Ơn gọi TGP.Sài Gòn

loi-nguyen.jpg