Chúa là vẻ đẹp, Chúa là sự khiêm tốn và kiên nhẫn…

cau-nguyen.jpg
Shutterstock

Lời cầu nguyện tuyệt đẹp này của các Nữ
tu dòng Phanxicô của Người nghèo (S.F.P.) có thể hướng dẫn tâm hồn chúng ta
trong việc cầu nguyện cho phụ nữ trên khắp thế giới:

Chúng con cầu xin Ngài, lạy Chúa, thay mặt
cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Lạy Chúa, Ngài là thánh, và Ngài làm nên
những việc diệu kỳ:

Chúng con cầu xin Ngài chấm dứt bạo lực
thể chất và luân lý đối với thể xác, tâm trí và tinh thần của phụ nữ.

Lạy Chúa, Ngài giàu lòng khoan dung,
Ngài là nơi trú ẩn: Xin ban cho phụ nữ sức mạnh và lòng can đảm để nhận ra tình
trạng nô lệ của chính mình và để thoát khỏi sự áp bức.

Chúa là vẻ đẹp, Chúa là sự khiêm tốn và
kiên nhẫn: Xin hãy soi sáng con đường phục hồi mà hàng triệu phụ nữ đang tiến
bước.

Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng của chúng
con, Ngài là niềm tin và lòng trắc ẩn: Xin thanh tẩy ký ức và tâm trí của những
phụ nữ khỏi sự ngược đãi mà họ phải chịu, khỏi những nhục hình và tra tấn mà họ
buộc phải trải qua.

Lạy Chúa, Ngài là Đấng tốt lành, trọn
lành, tuyệt hảo: Chúng con không thể để cho cái ác và bạo lực đối với phụ nữ tiếp
tục được dung dưỡng. Xin hãy giúp chúng con phá bỏ cái ác bằng tất cả nghị lực
của tình yêu.

Xin truyền cảm hứng để các luật lệ mới
và các hoạt động chính trị mới biết hướng đến nhân phẩm và sự tôn trọng dành
cho phụ nữ ở mọi quốc gia trên hành tinh của chúng con.

Amen!

Tác giả: Marinella Bandini

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên

(giaophanvinhlong.net/
aleteia.org)