Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để …

kinh-cau-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-2023-1.jpg

KINH CẦU CHO THƯỢNG
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023

 

Lạy Chúa Thánh Thần
là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,

Chúa ban những ân
huệ thích hợp cho từng thời đại,

và dùng nhiều
cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh,

này chúng con
đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục

và những người
tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

 

Xin Chúa làm nên
cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh,

xin tuôn tràn
trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu,

gìn giữ các ngài
luôn hiệp thông với nhau trong Chúa,

để các ngài cùng
nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa,

và hướng dẫn đoàn
Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

 

Các giáo phận Việt
Nam chúng con

luôn muốn cùng
chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ,

xin cho chúng con

biết đồng cảm với
nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới,

ngày càng ý thức
hơn về tình hiệp thông,

thái độ tham gia
và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

 

Nhờ lời chuyển cầu
của Đức Trinh Nữ Maria,

Nữ Vương các Tông
đồ và là Mẹ của Hội Thánh,

chúng con dâng lời
khẩn cầu lên Chúa,

là Đấng hoạt động
mọi nơi mọi thời,

trong sự hiệp
thông với Chúa Cha và Chúa Con,

luôn mãi đến muôn
đời. Amen

 

Huế, ngày 8 tháng
11 năm 2021.

IMPRIMATUR

(đã ấn ký)

+GIUSE NGUYỄN CHÍ
LINH

TỔNG GIÁM MỤC TGP
HUẾ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
GIÁM MỤC VIỆT NAM

kinh-cau-cho-thuong-hoi-dong-giam-muc-2023-2.jpg

(hdgmvietnam.com
10.11.2021)