Kinh Thánh chứa đầy những lời nguyện khấn xin Thiên Chúa bảo vệ con người trước dịch bệnh hoành hành.

xin_cuu_thoat_con.jpg

Kinh Thánh thường hay đề cập đến những tai ương, dịch bệnh, và con người kêu cầu Thiên Chúa bảo vệ họ mỗi khi chúng xuất hiện. Cầu nguyện là phản ứng tiên khởi của nhiều người trong Kinh Thánh, vì họ biết rằng Thiên Chúa có quyền giải thoát họ khỏi đau khổ, nếu điều đó nằm trong ý định của Người.

 

Dưới dây là vài lời nguyện ngắn từ Kinh Thánh có thể giúp chúng ta cầu nguyện trong cơn đại dịch đang diễn ra hiện nay.

 

XIN NGÀI THÔI ĐỪNG ĐÁNH CON NỮA, TAY NGÀI GIÁNG XUỐNG, THÂN NÀY NÁT TAN (Thánh Vịnh 39,11).

 

LẠY ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA CON, XIN TAY NGÀI CỨ ĐÈ NẶNG TRÊN CON VÀ NHÀ CHA CON, NHƯNG XIN ĐỪNG GIÁNG HOẠ XUỐNG DÂN NGÀI! (1 Sử Biên Niên 21,17).

 

CHÍNH CHÚA GÌN GIỮ BẠN KHỎI LƯỚI KẺ THÙ GIĂNG, KHỎI TAI ƯƠNG TÀN KHỐC (Thánh Vịnh 91,3).

 

LẠY CHÚA, XIN ĐOÁI THƯƠNG, NÀY CON ĐANG KIỆT SỨC, CHỮA LÀNH CHO, VÌ GÂN CỐT RÃ RỜI (Thánh Vịnh 6,3).

 

LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG XÓT VÀ CHỮA LÀNH CON, QUẢ THẬT CON ĐẮC TỘI VỚI NGÀI (Thánh Vịnh 41,5).

 

LẠY ĐỨC CHÚA, XIN CHỮA LÀNH CON, ĐỂ CON ĐƯỢC CHỮA LÀNH, XIN CỨU THOÁT CON, ĐỂ CON ĐƯỢC CỨU THOÁT, VÌ VINH DỰ CỦA CON CHÍNH LÀ NGÀI! (Giêrêmia 17,14).

 

THƯA NGÀI, TÔI CHẲNG ĐÁNG NGÀI VÀO NHÀ TÔI, NHƯNG XIN NGÀI CHỈ NÓI MỘT LỜI LÀ ĐẦY TỚ TÔI ĐƯỢC KHỎI BỆNH. (Mátthêu 8,8).

 

* Ghi chú: Bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, ấn bản 2011.

 

Tác giả: Philip Kosloski

Nguồn: aleteia.org

JM. Yến Thi, chuyển ngữ