của Thánh Alphonso de Liguori

Lạy Chúa Giêsu, trái tim yêu thương của
Chúa đã khơi nguồn các Bí tích, nhất lá Bí tích Thánh Thể.

Con mong có thể dâng lên Chúa vinh dự và
vinh quang sao cho bằng Chúa dâng lên Chúa Cha trong mầu nhiệm thánh thiêng
này.

Con biết bây giờ Chúa vẫn yêu con cùng một
mức độ yêu thương đã thôi thúc Chúa chết trên thập giá vì con.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Xin hãy làm
cho những ai chưa tin được nhận biết Chúa. Nhờ công nghiệp của Chúa, xin giải
thoát các linh hồn nơi luyện ngục. Hay ít là làm cho họ bớt đau khổ, vì Chúa
đang chuẩn bị cho họ trở thành người yêu muôn đời của Chúa.

Con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, on yêu
mến Chúa hiệp cùng mỗi linh hồn đang yêu Chúa vào lúc này. Xin hãy tháo gỡ khỏi
linh hồn con mọi quyến luyến trần gian và lấp đầy linh hồn con bằng tình yêu
Chúa. Xin hãy làm chủ linh hồn con hoàn toàn đến nổi con có thể nói ngay từ bây
giờ rằng: “Ai có thể tách tôi ra khỏi Tình Yêu Chúa?”

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy ghi khắc
vào tim con những nỗi khốn cực Chúa chịu vì con, để khi con nhìn ngắm chúng,
con sẽ chấp nhận hoặc ước mong đau khổ vì yêu mến Chúa.

Lạy Thánh Tâm khiêm hạ vô cùng, xin hãy
thông chi sự khiêm hạ của Chúa cho con. Ôi trái tim rất mực hiền từ, xin khiến
lòng con hiền lành như Chúa. Xin hãy gạt bỏ khỏi lòng con những gì Chúa không
thích. Xin hãy hướng lòng con tới Chúa để nó chỉ khát khao một mình Chúa mà
thôi. Xin hãy cho con chỉ sống vâng phục Chúa thôi, chỉ yêu thương Chúa thôi và
chỉ làm đẹp lòng Chúa thôi. Con biết con có món nợ lớn lao phải trả. Cho dù
chính con thề hứa phụng sự Chúa, con cũng khó lòng đền trả được.

Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu! Chúa là của
lòng con.