Màu khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể được thể hiện qua các sắc màu của phụng vụ trong Giáo Hội.

thieu-nhi-thanh-the.jpg

• Khăn Chiên Non – Khối Giáo lý Đồng cỏ
non
(từ 3 đến 6 tuổi):

Màu hồng, với hình thập gía Chúa Kitô
màu vàng ở phía sau. Màu hồng tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trắng, đơn sơ
của các em.

Kích thước khăn: 100cm x75cmx70cm. Thánh
Giá vàng sau chéo cỡ 4cm.

thieu-nhi-thanh-the-chien-non-1.jpg thieu-nhi-thanh-the-chien-non-2.jpg

Đội Trưởng khan có (hai viền) và Đội Phó
khăn có (một viền) viền vàng rộng 1cm cách mép 1cm. Khăn Đội Viên không có viền.

• Khăn Quàng Ấu Nhi (Từ 7 đến 9 tuổi)– Khối Giáo lý chuẩn bị
xưng tôi rước lễ:

Màu xanh lá mạ, với hình thập giá Chúa
Kitô màu vàng ở phía sau. Màu xanh là màu của mầm non chớm nở, các em cần được
hướng dẫn và giáo dục theo tinh thần ấu thơ của Chúa Giêsu: Vâng lời, ngoan
ngoãn, yêu thương, dễ dạy.

Kích thước khăn: 100cm x75cmx70cm. Thánh
Giá vàng sau chéo cỡ 4cm.

thieu-nhi-thanh-the-au-nhi-1.jpg thieu-nhi-thanh-the-au-nhi-2.jpg

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng
rộng 1cm cách mép 1cm. Khăn Đội Viên không có viền.

• Khăn Quàng Thiếu Nhi (Từ 10 đến 13 tuổi) – Khối Giáo lý Thêm
sức:

Màu xanh nước biển, với hình thập giá
Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu xanh nước biển tượng trưng cho sức sống vươn
lên mạnh mẽ như trời xanh biển rộng và một hy vọng lớn cho tương lai mà các em
cần hy sinh để khuất phục gian khó một cách anh hùng.

Kích thước khăn: 110cm x80cmx75cm. Thánh
Giá vàng sau chéo cỡ 5cm.

thieu-nhi-thanh-the-thieu-nhi-1.jpg thieu-nhi-thanh-the-thieu-nhi-2.jpg

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng
rộng 1cm cách mép 1cm. Khăn Đội Viên không có viền.

• Khăn Quàng Nghĩa Sĩ (từ 14 đến 17 tuổi) – Khối Giáo lý
Bao đồng và Vào đời
:

Màu vàng nghệ, với hình thập giá của
Chúa Kitô màu đỏ ở phía sau. Màu vàng tượng trưng cho sự khuất phục trong niềm
tin yêu chói ngời, giúp các em luôn hãnh diện với sự thắng lợi của mình trong mọi
hoàn cảnh.

Kích thước khăn: 120cm x85cmx80cm. Thánh
Giá đỏ sau chéo cỡ 5cm.

thieu-nhi-thanh-the-nghia-si-1.jpg thieu-nhi-thanh-the-nghia-si-2.jpg

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền đỏ rộng
1cm cách mép 1cm. Khăn Đội Viên không có viền.

• Khăn Quàng Hiệp Sĩ (Từ 18 tuổi trở lên):

Màu nâu đất viền đỏ, phía sau có huy hiệu
Thiếu Nhi Thánh Thể. Màu nâu đất tượng trưng cho dòng máu đức tin của các Thánh
Tử Đạo đã đổ ra và chảy vào lòng đất mẹ, để nói lên lòng trung thành với đất nước
và tình yêu đối với Thiên Chúa.

thieu-nhi-thanh-the-hiep-si-1.jpg thieu-nhi-thanh-the-hiep-si-2.jpg

• Khăn Quàng Dự Trưởng / Huynh Trưởng (dùng cho Huynh Trưởng các cấp):

Màu đỏ với hình thập gía của Chúa Kitô
màu vàng ở phía sau. Màu đỏ là màu của sự hy sinh, tràn đầy sức sống, dám quên
mình để phục vụ Chúa qua các em Thiếu Nhi.

Kích thước khăn 135cm x90cmx85cm. Thánh
Giá đỏ sau chéo cỡ 6cm.

thieu-nhi-thanh-the-huynh-truong-1.jpg thieu-nhi-thanh-the-huynh-truong-2.jpg

Khăn Dự Trưởng không có viền. Khăn Huynh
Trưởng giống như khăn Dự Trưởng nhưng có viền vàng. Viền vàng rộng 1cm cách mép
1cm.

• Khăn Quàng Huấn Luyện Viên:

Màu tím than, phía sau có huy hiệu Sinai
(Huấn Luyện Viên Sơ Cấp khăn màu tím một viền vàng; Huấn Luyện Viên Trung Cấp
khăn màu tím có hai viền: viền vàng và xanh biển đậm; và Huấn Luyện Viên Cao Cấp
khăn màu tím có ba viền: viền vàng, viền xanh biển đậm và xanh lá mạ). Màu tím:
màu của sự hy sinh quên mình trong vui tươi và tràn đầy hy vọng. Màu của sự “sẵn
sàng”, tu thân và tự huấn để nhắc nhớ người Huấn Luyện Viên phải biết mình luôn
hy sinh, phục vụ không quản ngại những khó khăn, với tâm huyết bảo vệ, duy trì
và phát triển Phong Trào.

• Khăn Quàng Trợ Tá:

Màu đỏ viền xanh nước biển, phía sau có
huy hiệu Thiếu Nhi Thánh Thể. Màu đỏ màu của hy lễ và lòng hy sinh nhẫn nại phục
vụ. Viền xanh nước biển: viền màu của Thiếu Nhi, nói lên lòng quảng đại phục vụ
các em Thiếu Nhi của người Trợ Tá.

• Khăn Quàng Trợ Uý:

Màu trắng viền đỏ với hình thập gía Chúa
Kitô màu đỏ ở phía sau. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, tinh tuyền,
lòng trông cậy và niềm hy vọng. Viền đỏ nói lên sự hy sinh phục vụ và dấn thân
của người Trợ Úy.

thieu-nhi-thanh-the-tro-uy.jpg

• Khăn Quàng Tuyên Uý:

Màu trắng viền vàng với hình thập gía
Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, tinh
tuyền, lòng trông cậy và niềm hy vọng. Viền vàng nói lên sự dâng hiến cuộc đời
làm hy tế và là chứng tá cho Chúa và Giáo Hội. Ngài sẽ là người đại diện Chúa
Kitô để huớng dẫn Đòan Thiếu Nhi.

thieu-nhi-thanh-the-tuyen-uy.jpg