Chủng Viện sẽ nhận các em nhập học khóa mới vào ngày 10 tháng 02 năm 2022 (tức 10/01 TL)