Hôm 05/10/2021 vừa qua, nữ tu Chiara Cazzuola đã được bầu làm tân Bề trên Tổng quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quen gọi là dòng nữ Salesienne Don Bosco.

Chiara_Cazzuola.jpg

Nữ tu Cazzuola người Ý, năm nay 66 tuổi
(1955), cho đến nay là Tổng đại diện, hay là Phó Tổng quyền của dòng trong 6
năm qua. Và nay chị được bầu làm người kế vị thứ 10 của vị sáng lập dòng, thánh
nữ Maria Domenica Mazzarello.

Trong phiên họp bầu cử, hôm 05/10/2021 vừa
qua, tại Roma, trong Tổng tu nghị thứ 24 của dòng, cũng có cha Ángel Ferández
Artime, Bề trên Tổng quyền dòng Don Bosco, và cha đã chúc mừng vị nữ Tổng quyền
mới. Nữ tu Chiara Cazzuola kế nhiệm Mẹ Yvonne Reungoat mãn nhiệm hai khóa, tổng
cộng 13 năm.

Tổng tu nghị Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã
khai diễn ngày 17/9, tại Nhà Mẹ của dòng ở Roma, với chủ đề: “Hãy làm tất cả những
gì Người bảo các anh” (Ga 2,5). Cộng đoàn khai sinh sự sống giữa lòng thời đại
ngày nay”. Tham dự Tổng tu nghị, có 172 đại biểu đến từ năm châu, đại diện cho
11.535 nữ tu của dòng, trong đó có Việt Nam. So với niên giám năm 2019 của Tòa
Thánh, số nữ tu của dòng hiện nay giảm 750 chị.

Trong những ngày họp hiện nay, Tổng tu
nghị đã đề ra những đường hướng hoạt động cho thời kỳ 6 năm tới đây, từ 2021 đến
2027.

(infoans.org 6-10-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

(rvasia.org
08.10.2021)