Hình ảnh nổi bật mà thánh nhân mang lại chắc hẳn sẽ đem đến bình an cho tâm hồn bạn.

SPAIN-VOLCANO-ERUPTION-AFP.jpg
EYEPRESS NEWS / EYEPRESS VIA AFP

Vào ngày 20 tháng 10, Giáo Hội mừng kính
Thánh Phaolô Thánh Giá, người sáng lập Dòng Thương Khó.

Vị thánh nhìn xa trông rộng này đưa ra lời
khuyên sâu sắc cho những thời điểm mà có thể chúng ta cảm thấy bị đè nặng vì những
lỗi lầm và thiếu sót của mình:

Những người mới bắt đầu phụng sự Thiên
Chúa đôi khi mất đi lòng tin cậy khi mắc phải bất kỳ lỗi lầm nào. Khi bạn cảm
thấy một thứ tình cảm không xứng đáng đang dâng lên trong bạn, thì bạn phải
nâng tâm hồn mình lên Thiên Chúa và hãy lưu ý rằng mọi lỗi lầm của bạn, so với
sự tốt lành của Thiên Chúa, chẳng khác gì sợi chỉ rách nát bị ném vào biển lửa.

Giả sử rằng toàn bộ đường chân trời xa
xâm mà bạn có thể nhìn thấy từ ngọn núi này là một biển lửa; nếu chúng ta ném
vào biển lửa đó một sợi chỉ rách nát, nó sẽ biến mất ngay lập tức.

Vì vậy, khi bạn đã phạm phải một lỗi lầm,
hãy hạ mình trước mặt Thiên Chúa, và ném lỗi lầm của bạn vào đại dương vô tận của
lòng nhân từ, và ngay lập tức lỗi lầm đó sẽ bị loại khỏi linh hồn bạn; đồng thời
mọi sự ngờ vực sẽ tan biến.

Những lời trên được tìm thấy trong quyển
“Những bông hoa Thương khó – Tư tưởng của Thánh Phaolô Thánh Giá”, quyển
sách này được Đức Cha Louis Therese de Jesus Agonisant C.P. thu thập lại từ Những
bức thư của Thánh nhân và đã được xuất bản bởi Benzinger Brothers vào năm 1893.

Tác giả: Katheleen N. Hattrupp

Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)