Ngày 11-9-2001 đã làm thay đổi cuộc đời của Tom Colucci mãi mãi. Anh ấy từng là đội trưởng của Sở Cứu hỏa New York.

Ngày hôm đó, anh
chứng kiến những người của mình chết: hàng chục thi thể không còn sự sống là
kết quả của cơn điên cuồng giết người, và cái chết của linh mục tuyên úy của
họ, Cha Mychal Judge, người đã ban Bí tích Xức Dầu cho một lính cứu hỏa.

Chúa ở đâu vào
ngày hôm đó?

“Tôi đã nhìn
thấy điều tồi tệ nhất của nhân loại vào ngày ấy, nhưng tôi cũng nhìn thấy điều
tốt nhất của nhân loại vào ngày này,”
anh nói.

Tom nhớ đến hàng
trăm người – đàn ông, đàn bà và thậm chí cả trẻ em – đã xuất hiện để nỗ lực
giúp đỡ các nạn nhân: “Họ là thân thể của Chúa Kitô! Chúa chắc chắn đã ở bên
chúng tôi vào ngày hôm ấy.”

Tom sau đó đã quyết định trở thành linh mục để tiếp tục phục vụ
và cứu thoát con người, cả thể xác lẫn linh hồn.


Vi Hữu chuyển ngữ

(tgpsaigon.net
12.09.2021/
Aleteia)