Thánh Faustina đã nhận được một mặc khải tư, trong đó Chúa Giêsu đã nói với ngài về những gì thực sự xảy ra trong tòa giải tội.

confessional-JESUS.jpg

Chúng ta
thường xưng tội cách miễn cưỡng, bởi vì chúng ta nghĩ rằng tất cả những gì
chúng ta làm là kể các tội của mình cho một vị linh mục. Ý tưởng này có thể khiến
chúng ta sợ hãi việc xưng tội, vì chúng ta không chịu tiết lộ các tội lỗi của
mình cho người khác.

Tuy
nhiên, xưng tội chính là đến với Chúa Giêsu, Đấng đang hiện diện thực sự trong
tòa giải tội. Vào những năm 1930 của thế kỷ trước, Thánh Faustina đã nhận được
một mặc khải tư, trong đó Chúa Giêsu đã nói với ngài về những gì thực sự xảy ra
trong tòa giải tội.

– Hôm nay
Chúa nói với tôi: “Hỡi con, khi con tiếp cận tòa giải tội, nơi nguồn mạch Lòng
Thương Xót của Cha, Máu và Nước phát xuất từ Trái Tim Cha luôn chảy tràn trên
linh hồn con và làm cho linh hồn con trở nên cao cả. Mỗi lần con đi xưng tội,
con hãy đắm mình hoàn toàn vào Lòng Thương Xót của Cha với niềm tin tưởng lớn
lao, để nhờ đó Cha có thể tuôn đổ trên linh hồn con các ân sủng dồi dào của
Cha. Khi con đi xưng tội, con hãy biết rằng chính Cha đang đợi con nơi tòa giải
tội, Cha chỉ ẩn mình sau vị linh mục, nhưng chính Cha là người hành động trong
linh hồn đó. Nơi tòa giải tội sự khốn khổ của linh hồn sẽ gặp được Thiên Chúa của
Lòng Thương Xót”.

Xưng tội
và lòng thương xót

Hình ảnh
của Chúa Giêsu đang đợi chúng ta nơi tòa giải tội là hình ảnh mà chúng ta cần
phải ghi sâu trong tâm trí của mình. Khi chúng ta đến với linh mục, chính là
chúng ta đang đến gần Chúa Giêsu, cầu xin Ngài thương xót linh hồn chúng ta.

Chúa
Giêsu sẵn sàng tuôn đổ lòng thương xót của Ngài trên chúng ta, để tha thứ mọi tội
lỗi của chúng ta. Vì vậy, nếu các bạn gặp khó khăn khi đi xưng tội, thì hãy nhớ
rằng các bạn không đến với vị linh mục mà với chính Chúa Giêsu. 

G. Võ Tá
Hoàng
chuyển ngữ