Nếu như bạn thất vọng về cách mà Thiên Chúa đáp lại một lời cầu xin, thì hãy nghe lời khuyên này từ Thánh Augustinô.

Bạn có bao giờ gặp phải thất vọng khi cầu xin Thiên Chúa cất đi
nỗi đau đớn và sầu khổ nhưng Người lại chẳng đáp lời? Thật khó chịu khi bạn cầu
xin hết lòng để được Thiên Chúa giúp đỡ, và sau đó dường như Người phớt lờ
những lời nguyện xin của bạn.

Bạn nên làm gì đây?

Prayer.jpg

Thánh Augustinô mang đến một vài lời khuyên trong Thư gửi Proba
(trích từ Bài đọc Giờ Kinh Sách, Thứ 5, Tuần XXIX). Trước tiên, ngài giải thích
rằng chúng ta thường không biết cách cầu nguyện như thế nào khi chúng ta gặp
phải gian nan.

Khi chúng ta đang đau khổ trong các cơn thử thách mà có thể vừa
sinh ích vừa gây hại cho chúng ta, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho
phải. Nhưng vì các cơn thử thách ấy gay go, nặng nề và đi ngược với bản tính
của chúng ta (vốn dĩ là yếu đuối), nên theo khuynh hướng chung của con người,
chúng ta thường xin cất những thứ đó khỏi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải
gắn bó với Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để nếu Người không cất đi những thứ đó
thì chúng ta cũng không nên nghĩ mình bị Người bỏ rơi, nhưng thật ra với lòng
kiên trì chịu đựng khó khăn, chúng ta hy vọng sẽ được những sự lành lớn lao
hơn. Vì như vậy, sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.

Đôi khi Thiên Chúa đáp lại lời cầu xin của chúng ta một cách rõ
ràng, giúp chúng ta giảm bớt những khó khăn mà chúng ta đang xin Người cất đi.

Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng được ưng nhận, và
điều này có thể dẫn đến sự thất vọng. Thánh Augustinô giải thích rằng Thiên
Chúa cho phép điều này xảy ra là có lý do của Người.

Chúng ta không nên tự phụ nếu lời cầu xin của chúng ta được nhậm
lời, khi chúng ta xin một điều đáng lẽ không xin thì có ích hơn ; và để chúng
ta không nên hoàn toàn tuyệt vọng về lòng thương xót của Chúa đối với mình khi
chúng ta không được nhập, vì có lẽ chúng ta đã xin một điều mà nếu được sẽ làm
cho mình đau khổ dữ dằn hơn ; hoặc vì được thành đạt mà ra hư hỏng đến nỗi sụp
đổ hoàn toàn. Vậy trong những trường hợp như thế, thì rõ ràng chúng ta không
biết phải cầu nguyện thế nào cho phải.

Trên hết, chúng ta cần nên cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu
nguyện trong Vườn Cây Dầu.

Bởi vậy, nếu có bất cứ điều gì xảy ra trái với điều chúng ta cầu
nguyện, chúng ta phải kiên nhẫn chịu đựng, biết tạ ơn Chúa, và chắc chắn rằng
điều đó phải xảy ra như thế theo ý Chúa hơn là theo ý chúng ta. Nơi Chúa Giêsu,
Đấng Trung Gian đã nêu gương cho chúng ta. Khi Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha:
Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này, Ngài đã biến đổi
ý muốn nhân loại nơi Ngài, vì Ngài đã mặc lấy bản tính con người, và thêm vào
đó, xin đừng theo ý con mà theo ý Cha.

Nếu Thiên Chúa làm cho chúng ta thất vọng trong cầu nguyện, xin
cho chúng ta không biết cự tuyệt, nhưng luôn biết mở lòng để vâng phục thánh ý
Người, hãy hiểu rằng đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của chúng
ta.

Thiên Chúa có một kế hoạch, nhưng không phải lúc nào chúng ta
cũng có thể hiểu được kế hoạch ấy.

(Bài viết có tham khảo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ)

Theo Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

(giaophanvinhlong.net
/ aleteia.org)