Từ vài năm gần đây, con số người cha gia đình tham dự vào việc trao truyền đức tin cho con cái ngày càng tăng. Một xu hướng phù hợp với ưu tiên mong muốn của Đức Phanxicô, đó là có một hình thức đa dạng nào đó trong sứ vụ giáo dân.

day-giao-ly-cung-la-cong-viec-cua-cac-nguoi-cha.jpg

Ông Martin Bontoux, điều phối viên dạy
giáo lý trong các thánh lễ ngày chúa nhật 
cho các người cha ở giáo xứ Thánh Phanxicô Salê, quận 17 Paris tươi cười
giải thích: “Từ giã các bà mẹ dạy giáo lý, hoan hô người cha dạy giáo lý ư? Ở
giáo xứ chúng tôi có những người cha dạy giáo lý.” Ông Matthieu Alix, người trồng
nho 35 tuổi, cùng với vợ phụ trách phụng vụ cho trẻ em ở giáo xứ Thánh Giuse,
Angers ghi nhận: “Điều này cho thấy việc dạy giáo lý không chỉ dành cho các bà
mẹ.”

Càng ngày càng có nhiều người cha dạy
giáo lý

Có những người cha khác còn sinh hoạt
giáo lý ngoài thánh lễ ngày chúa nhật. Năm 2005, ông Denis Gancel, một doanh
nhân 61 tuổi và ông Jérôme Guiot-Dorel, 52 tuổi, thành lập hội RePères gồm một
nhóm các ông sinh hoạt trong tình huynh đệ và để trao truyền đức tin cho các trẻ
vị thành niên. Ông Denis Gancel nói: “Chúng tôi không muốn cạnh tranh với các
bà mẹ. Mục đích của chúng tôi là giúp các em tuổi vị thành niên trong giai đoạn
cuộc đời các em mà hình ảnh của người cha đóng một vai trò quan trọng.”

Kể từ đó, hội RePères phát triển, đặc biệt
ở Sarcelles (Val-d’Oise), ông Jérôme Guiot-Dorel giải thích: “Các người cha dạy
giáo lý mang hình ảnh uy quyền của người cha mà thường khi hình ảnh này bị lu mờ.”
Bà Guillaumette Mulliez, điều hành mục vụ ở giáo xứ Thánh Rêmi, thành phố Lille
nhận xét: “Trong giáo phận, chung chung, tôi có thể xác nhận ngày càng có nhiều
người cha tham dự vào việc dạy giáo lý cho con cái.”

Đó là trường hợp của ông Moise Vouters,
gần mười năm nay, mỗi thứ 7 hàng tuần, ông cùng vợ và hai cặp cựu hướng đạo
sinh khác đến giáo xứ dạy giáo lý. Nhưng bà Guillaumette Mulliez nhắc lại, đa số
các giáo lý viên vẫn là các bà mẹ.

Ở những nơi khác như ở thành phố
Marseille, khái niệm “người cha dạy giáo lý” hầu như không có. Sơ Anne-Marie
Bourgois, người chịu trách nhiệm dạy giáo lý của giáo phận cho biết: “Có hai
người cha trong tổng số 250 giáo lý viên của chúng tôi”, dĩ nhiên sơ luôn mong
con số này được nhiều hơn. Theo sơ, vấn đề trước hết là phải có giờ rãnh,
“ngoài ra, chúng tôi mang một hình ảnh rất nặng, có phần cổ hủ về việc dạy giáo
lý.” Ông Rémi Antoniotti, 50 tuổi, cha của hai người con, từ bốn năm nay ông lo
việc khơi dậy đức tin trong thánh lễ ở giáo xứ Mazargues, Marseille, ông là trường
hợp ngoại lệ. Theo các giáo phận và giáo xứ, việc gia tăng các ông trong số các
giáo lý viên thường không đồng đều.

Tuy nhiên, chung chung năng động là
không thể phủ nhận. Đây là điều đáng kể ở giáo phận Lille. Ở cấp độ quốc gia,
bà Pauline Dawance, giám đốc phân bộ giáo lý quốc gia và mục vụ tân tòng cho biết:
“Chắc chắn có nhiều ông trong danh sách các giáo lý viên hơn hai mươi năm trước.
Tuy nhiên, lý do cụ thể của việc các người cha tham dự vào việc dạy giáo lý cho
con cái vẫn chưa rõ vì chưa có khảo sát nào ở cấp quốc gia hoặc cấp giáo phận về
vấn đề này.

Một thay đổi lớn hơn

Bà Annie Monpays nhận xét: “Sự dấn thân
cam kết mới này của các người cha trong việc dạy giáo lý cho con cái của họ
càng gây ấn tượng hơn vì chung chung số giáo lý viên đang giảm dần. Nhưng các
người cha tham dự chỉ một thời gian ngắn. Càng ngày càng có ít giáo lý viên dấn
thân lâu dài.”

Cũng theo bà Annie Monpays, nếu số lượng
trẻ em học giáo lý có xu hướng giảm nhưng động lực lại mạnh, vì ở thời buổi
chúng ta, ghi tên cho con học giáo lý là một quyết định thực sự của phụ huynh,
họ dấn thân và hỗ trợ cho quyết định này.”

Một xu hướng phù hợp với mong muốn của Đức
Phanxicô, ngài ưu tiên cho việc phát triển mục vụ giáo dân hỗn hợp. Ngày 11
tháng 1 năm 2021, ngài có tự sắc dành cho sứ vụ đọc sách và giúp lễ, ngày 11
tháng 5, ngài thiết lập sứ vụ giáo lý viên mở ra cho nam giới cũng như nữ giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

(phanxico.vn
07.09.2021/ a-croix.com, Charlotte
Gambert, 2021-08-31)