Thánh Gioan Phaolô II đã nêu ra 4 cách mà Nước Thiên Chúa có thể bén rễ trong lòng bạn.

jesus-christ-the-king.jpeg
Renata Sedmakova / Shutterstock.com

Chúa Giêsu là Vua, nhưng để thuộc về
vương quốc của Ngài trước hết chúng ta phải để Ngài bước vào trong tâm hồn của
mình. Điều này không hề dễ dàng, vì chúng ta thường từ chối, thay vì để Ngài ngự
vào tâm hồn mình chúng ta lại để cho thế giới này ngự trị ở đó.

Nhân chuyến viếng thăm New Zealand vào
năm 1986, trong bài giảng lễ Chúa Kitô Vua, Thánh Gioan Phaolô II đã trình bày
chi tiết về những cách để Nước Thiên Chúa có thể bén rễ trong tâm hồn mình.

“Và nếu chúng ta khao khát được thuộc về
Nước Chúa, thì cách thức nào để cho Nước Chúa bắt đầu bén rễ trong tâm hồn con
người? Làm thế nào để ơn hòa giải và bình an đến được trong cõi thâm sâu của mỗi
người chúng ta?”

1. CẦU NGUYỆN

Tất nhiên, trước hết là cầu nguyện. Tôi
muốn nói đến cả lời cầu nguyện phụng vụ, trong đó chúng ta hiệp nhất với Chúa
Kitô, vị Thượng Tế, trong việc thờ phượng chính thức của Giáo hội, với lời cầu
nguyện cá nhân trong việc gặp gỡ Chúa cách riêng tư ở nơi sâu thẳm của linh hồn.
Lời cầu nguyện mở rộng tâm trí và con tim cho Thiên Chúa. Cầu nguyện đào sâu
hơn ước muốn thuộc về Nước Chúa của chúng ta. Lời cầu nguyện kết hiệp chúng ta
một cách có ý thức với sự thông hiệp của các thánh, những người nâng đỡ chúng
ta bằng sự chuyển cầu liên lỉ của họ.

2. CHẤP NHẬN SỨ ĐIỆP PHÚC ÂM

Cách thứ hai để đạt được bình an trong
lòng là chấp nhận sứ điệp Phúc âm. Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng công khai bằng
lời kêu gọi hoán cải: “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Giáo hội tiếp tục sứ mạng
của Chúa Kitô bằng cách lên án tội lỗi, khích lệ mọi người hoán cải, mời gọi họ
hòa giải với Chúa. Và trong mọi thời đại, Giáo hội công bố lòng nhân từ và
thương xót của Thiên Chúa. Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta : “Hãy cởi bỏ mọi
gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua
dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt
12, 1-2).

3. ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN RA NGUỒN CHÂN LÝ

Đối thoại là phương cách khác dẫn tới
hòa giải và hòa bình, trong đó cuộc đối thoại đức tin bắt nguồn từ sự tôn trọng
sâu xa đối với người khác và từ niềm tin vào cuộc chiến thắng cuối cùng của
chân lý. Để cuộc đối thoại chân thành được thiết lập, “chúng ta phải đối mặt với
Lời Chúa và từ bỏ những quan điểm chủ quan của mình, biết tìm kiếm chân lý ở nơi
nó được nhận biết, nghĩa là trong chính Lời Chúa và trong cách giải thích chính
thức về Lời Chúa do Huấn quyền của Giáo hội cung cấp.

4. CÁC BÍ TÍCH CỦA GIÁO HỘI

Những cách thức hoán cải bao gồm thực
hành sám hối, bố thí, ăn chay và bất cứ điều gì thực sự giúp chúng ta hoán chuyển
từ tội lỗi sang tự do thiêng liêng, từ ích kỷ sang công lý và yêu thương, từ hận
thù sang khát vọng hòa bình. Qua tất cả các Bí tích của Giáo hội, chính Chúa
Kitô thiết lập Nước Thiên Chúa trong lòng chúng ta. Trong Bí tích Thánh Thể,
chúng ta đón nhận Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian và ban bình an cho
chúng ta. Trong Bí tích Thống hối, Thiên Chúa tự giao hòa với chúng ta và sai
chúng ta vào thế gian với tư cách là các tôi tớ của sự hòa giải. Mỗi Bí tích,
theo cách riêng của nó, kết hợp với chúng ta với Đấng Cứu độ Phục sinh và đổi mới
trong chúng ta những ân sủng của Chúa Thánh Thần.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

(gpquinhon.org
21.11.2021/ aleteia.org)