Dưới đây là một sưu tập 10 Thánh vịnh đặc biệt phù hợp với tình trạng của thế giới ngày nay.

david.jpg
Jan de Bray, “Vua Đavit đang gảy Hạc cầm,”
năm 1670 (Nguồn ảnh: Public Domain)

Thánh Phanxicô Salêsiô đã từng nói, “Đừng
lo sợ điều gì có thể xảy ra vào ngày mai. Cùng một Người Cha yêu thương chăm
sóc bạn hôm nay, cũng sẽ chăm sóc bạn ngày mai và mọi ngày. Hoặc là Người sẽ
che chở bạn khỏi đau khổ, hoặc là Người sẽ ban cho bạnsức mạnh không bao giờ cạn
để chịu đựng đau khổ đó. Vậy thì hãy cứ bình an và gạt sang một bên mọi suy
nghĩ và tưởng tượng làm bạn lo âu.”

Lời khuyên này cũng thích hợp cho thời đại
của chúng ta. Với rất nhiều nguyên nhân gây nên lo lắng, chúng ta có thể dễ dàng
trở nên sợ hãi và nản lòng. Một cảm giác bất an có thể chế ngự chúng ta, khiến
chúng ta cảm thấy tê liệt và bất lực, và làm cho đời sống cầu nguyện của chúng
ta suy giảm. Mặc dù có thể sẽ khó khăn, nhưng vào những thời điểm đó, chúng ta
cần phải gia tăng cầu nguyện chứ đừng giảm bớt. Chúng ta có thể làm điều đó bằng
cách hướng về các Thánh vịnh.

Các Thánh vịnh – thường được hát hay
ngâm – là một kho tàng văn chương và thiêng liêng với các lời thơ ca, lời khen
ngợi, lời khuyên nhủ, lời trấn an, và đôi khi là lời than thở. Tác giả Thánh vịnh
kêu lên Thiên Chúa một cách chân thành, và chúng ta có thể tìm thấy chính mình
nơi những câu từ rất con người của thánh vịnh gia về cầu nguyện và tình yêu.
Khi những lo lắng làm cho những lời cầu nguyện của chúng ta trở nên chai sạn,
thì việc cầu nguyện bằng các bài Thánh vịnh có thể giúp chúng ta ra khỏi chính
mình và vươn tới Thiên Chúa. Có vẻ như các Thánh vịnh luôn có những lời lẽ
thích hợp khi chúng ta gặp phải những nỗi gian truân riêng mình.

Dưới đây là một sưu tập 10 Thánh vịnh đặc
biệt phù hợp với tình trạng của thế giới và cách thức mà bạn có thể bị ảnh hưởng
từ cái tình trạng đó. Bạn có thể lựa chọn cách cầu nguyện chậm rãi qua tất cả
các Thánh vịnh dưới đây trong cùng một lúc hay cầu nguyện một hoặc hai Thánh vịnh
mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận thấy các Thánh vịnh này đặc biệt hữu ích
khi bạn cảm thấy mệt mõi, đuối sức. Nguyện xin các Thánh vịnh này sẽ là nguồn động
viên cho bạn khi suy ngẫm về Người Cha đầy lòng yêu thương, Đấng sẽ che chở bạn
khỏi đau khổ hay sẽ ban cho bạn sức mạnh không bao giờ cạn để chịu đựng đau khổ
đó.

1. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an
tâm và tin cậy Chúa. (Tv 112,7)

2. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin
tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. (Tv 35,7)

3. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con
nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường
lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. (Tv 143,8)

4. Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè
lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy Đấng Tối Cao, trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng
vào Ngài. (Tv 56,3-4)

5. Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ
chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. (Tv 121,3)

6. Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi
Xi-on, chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn. (Tv 125,1)

7. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn
Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. (Tv 145,18)

8. Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ, còn ai tin
cậy Chúa, luôn được Người ấp ủ thương yêu. (Tv 32,10)

9. Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của
tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. (Tv 62,7)

10. Chúa là thành che chở người bị áp bức,
là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. (Tv 9,10)

(Bản dịch các Thánh vịnh của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Tác giả: Marge Fenelon

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng
Nguyên