lan-hat.jpg
Ảnh: Getty Images

1. Sắp xếp thời gian

Mỗi ngày, bạn dành một khoảng thời gian
cho việc đọc kinh Mân Côi. Bạn cố gắng hình thành thói quen cầu nguyện với Kinh
Mân Côi. Thói quen được hình thành bởi việc lặp đi lặp lại một hành động. Thói
quen tốt là một nhân đức. Tất cả chúng ta cần xây dựng nhân đức, tức là thói
quen đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.

2. Giáo Hội tại gia

Gia đình chính là Giáo Hội tại gia – một
nơi thánh thiêng dành cho cầu nguyện. Các bậc cha mẹ phải là thầy dạy và là những
người chuyển trao Đức Tin Công Giáo. Do vậy, bổn phận vô cùng quan trọng của
các bậc làm cha làm mẹ chính là hướng dẫn con cái cầu nguyện. Bạn hãy nhận ra một
nơi đặc biệt dành cho cầu nguyện: nhà nguyện tại gia.

3. Hạn chế ồn ào

Ồn ào sẽ cản trở đời sống thiêng liêng,
đời sống cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện phải là thời gian tĩnh lặng. Thiên
Chúa nói với ngôn sứ Ê-li-a trong tiếng gió hiu hiu. Tĩnh lặng giúp bạn lắng
nghe tiếng Chúa.

4. Sử dụng ảnh tượng thánh

Là con người, chúng ta được dựng nên có
xác có hồn. Vì vậy, sử dụng ảnh tượng thánh là điều rất đỗi ích lợi giúp ta hướng
về thế giới linh liêng. Chúng ta không tôn thờ những ảnh tượng này, nhưng tôn
thờ tình yêu Thiên Chúa được diễn tả nơi ảnh tượng thánh.

5. Ảnh tượng Đức Maria

Rõ ràng, cầu nguyện trước ảnh tượng Đức
Maria là một điều rất có giá trị trong việc giúp ta nâng tâm hồn và thần trí
lên cùng Thiên Chúa.

6. Nến và hương

Để tăng thêm bầu không khí thiêng liêng,
bạn nên thắp một cây nến và đốt một chút hương thơm. Làn khói bay cao tựa như
biểu tượng của những lời kinh dâng lên trước ngai tòa Chúa.

7. Thời gian gia đình và cầu nguyện

Tất cả chúng ta đều biết câu nói nổi tiếng
của vị linh mục Kinh Mân Côi, cha Patrick Peyton: “Gia đình nào cùng nhau cầu
nguyện, gia đình ấy cùng nhau chung sống.” Quá đúng! Bạn hãy quy tụ mọi thành
viên trong gia đình và cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đọc kinh Mân Côi. Đó là
điều đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng Đức Maria, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

8. Huy động tất cả mọi người

Mỗi thành viên trong gia đình hãy đọc một
chục kinh Mân Côi. Càng có nhiều thành viên tham dự giờ Kinh Mân Côi, lời cầu
nguyện càng có hiệu quả và càng sinh nhiều hoa trái. Các em nhỏ trong gia đình
có thể là người chủ sự một chục kinh Mân Côi. Chính Đức Giê-su đã nói: “Cứ để trẻ
em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống
như chúng.”

9. Những hoa trái của Màu nhiệm

Mỗi màu nhiệm của cuộc đời Đức Giê-su và
Mẹ Maria được thuật lại trong Kinh Mân Côi đều biểu lộ một nhân đức tuyệt vời
mà chúng ta cần say mến, bắt chước và thực hành. Do vậy, trước khi suy ngắm một
màu nhiệm, điều hữu ích cho chúng ta là hãy nài xin những ân sủng hoặc nhân đức
trong màu nhiệm ấy. Chẳng hạn, với màu nhiệm Thăm viếng, chúng ta khen ngợi
tình yêu lớn lao mà Đức Maria dành cho Thiên Chúa và cho bà chị họ Ê-li-sa-bét.

10. Noi gương Đức Maria

Chính nhờ chiêm ngắm các nhân đức và sự
thánh thiện của Đức Maria mà đời sống chúng ta được thúc đẩy để trở nên yêu mến
hơn, tốt lành hơn và thương xót hơn. Chúng ta sẵn sàng phục vụ anh chị em đồng
loại, nhất là những ai đang gặp khốn khó.

Quang Khanh, S.J. lược dịch
(dongten.net
06.10.2021/
Catholic
Exchange 13-10-2017)