Một mối lợi khi vượt qua thời gian thử thách chính là chúng ta được kéo đến gần với Chúa hơn.

01-tintuong-trongcay.jpg
Nếu tin tưởng và trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ
giúp chúng ta vượt qua bất kỳ cơn bão tố nào
sẽ xảy đến trong cuộc đời

Chúng ta tìm kiếm sự bình an và bảo đảm trong cánh tay Ngài, chúng
ta sẽ tìm thấy và chúng ta còn được nhiều hơn thế nữa. Ngài yêu chúng ta bằng
một tình yêu bền vững và bất diệt. Ngài có rất nhiều điều để ban cho chúng ta
và Ngài ao ước được giúp đỡ chúng ta bằng bất cứ cách nào. Ngài muốn dành thời
gian cho chúng ta, Ngài mong mỏi chúng ta sống gần Ngài hơn, luôn luôn ở bên
cạnh Ngài, để Ngài dạy dỗ chúng ta và làm cho chúng ta nên giống hình ảnh Ngài
hơn.

Đáng buồn thay, theo bản tính tự nhiên của con người, chúng ta
không cảm thấy cần đến sự giúp đỡ và sức mạnh của Ngài khi mọi việc đang diễn
ra tốt đẹp. Khi mọi việc đang theo cách chúng ta muốn, chúng ta thường có một ý
nghĩ vô cùng sai lầm chính là chúng ta cho rằng mình mạnh mẽ và có khả năng làm
mọi việc, và chúng ta không cần đến Ngài, chúng ta đang sống một cuộc sống
thành công và hạnh phúc, vì thế, chúng ta không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào –
hay một sự can thiệp nào.

Chúng ta không thấy điều chúng ta đang thiếu, nhưng Thiên Chúa
thấy tất cả. Ngài biết rằng chúng ta thật sự cần đến Ngài và Ngài biết Ngài có
thể ban cho chúng ta thêm nhiều đến thế nào nếu chúng ta trông cậy vào Ngài.

Ngài muốn dạy chúng ta nương tựa nơi Ngài và luôn sẵn lòng để nhận
lấy sức mạnh của Ngài, sức mạnh mà chính bản thân chúng ta chẳng bao giờ có
được. Nhưng làm sao Ngài có thể ban cho chúng ta điều đó nếu chúng ta cứ phớt
lờ Ngài hoặc gạt Ngài ra bên ngoài cuộc sống của mình?

Nếu chúng ta không gặp những phiền muộn hay đau khổ, chúng ta sẽ
không cảm thấy cần đến sự trợ giúp từ đôi tay Ngài, và chúng ta sẽ chẳng học
được cách tìm thấy sức mạnh và sự an ủi trong việc kết hợp với Ngài và học hỏi
Lời Ngài.

Có thể điều sau đây đối với bạn có vẻ không phải là tin tốt lành,
nhưng đó quả thật là tin tốt lành: Chúa không chỉ cho phép có những gian khổ mà
Ngài còn gửi chúng đến. Ngài tạo chúng riêng cho mỗi chúng ta và Ngài làm điều
đó với mục đích lôi kéo chúng ta đến gần bên Ngài hơn. Ngài đặt chúng ta đối
diện với những khó khăn và thử thách, không phải để hành hạ hay trừng phạt
chúng ta nhưng để tăng thêm sức mạnh cho chúng ta. Ngài biết rằng qua việc lệ
thuộc vào Ngài, sức mạnh tinh thần và sự kiên định của chúng ta trước những khó
khăn và thử thách của cuộc sống sẽ phát triển, và khi chúng ta tiến đến gần
Ngài và trở nên giống Ngài hơn, chúng ta sẽ được hạnh phúc và thoả mãn hơn trên
đường đời.

Nếu chúng ta tìm Chúa Giêsu trong những lúc phiền muộn, Ngài sẽ
cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta biết bao trong những giờ phút thử
thách này. Vấn đề của chúng ta có thể sẽ chẳng được giải quyết ngay lập tức,
tuy nhiên, Ngài sẽ ban cho chúng ta “bình an của Chúa, bình an vượt qua mọi
sự hiểu biết
” và giúp chúng ta biết ơn điều tốt lành mà Ngài đang làm trong
cuộc đời của chúng ta (x. Pl 4,7; Rm 8,28). Đúng như ai đó đã nói, “nếu
không có bóng đêm, chúng ta không thể nhìn thấy ánh sao
”.

Khi chúng ta khiêm nhường, thinh lặng và nói với Chúa những nhu
cầu của chúng ta, Ngài có thể bước đến và giúp đỡ chúng ta. Khi lòng chúng ta
trống trải, Ngài sẽ ủi an. Khi chúng ta thú nhận rằng chúng ta không có khả
năng, Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài qua hành động của chúng ta để giúp hoàn
tất những việc mà chúng ta nghĩ không thể thực hiện được bằng chính sức lực của
riêng mình.

Khó khăn đào luyện con người chúng ta. Chúng giúp chúng ta bước ra
khỏi những công việc tầm thường hằng ngày và sự hối hả điên cuồng của cái được
gọi là cuộc sống hiện đại để bước vào trạng thái tinh thần sâu lắng hơn. Và khi
chúng ta biết rằng quyền năng của Chúa kéo chúng ta ra khỏi những thời điểm khó
khăn, chúng ta sẽ tin tưởng và hy vọng rằng Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua bất
kỳ cơn bão tố nào sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. “Gian truân tạo
nên chịu đựng; chịu đựng tạo ra sự trung kiên; và trung kiên tạo ra sự trông
cậy
” (Rm 5,3-4).”

Thiên Ân