Một có nghĩa là đơn, là duy nhất. Khi người ta muốn nói về cái gì đó có tính duy nhất, đơn độc lẻ loi, người ta nói “một…”. Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ…


Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà… để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc… để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn sự vào đó.


Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc
thăng trầm. Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu
lo và cả những yêu thương lại phía sau.


Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều, nhưng xét cho cùng
cũng chỉ có một. Thời gian là vô tận, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một
lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi mười lăm, một ngày sinh nhật tuổi hai
mươi… Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học, một lần đầu tiên gặp một
ai đó, một lần sau cùng chia tay ai đó… Dù là sau này có thể gặp rất nhiều
lần đầu tiên nữa, nhưng đã là với người khác mất rồi.


Thế gian thì vô cùng. Ước mơ thì vô tận. Dù ai có đi chu du khắp
thiên hạ cuối cùng vẫn đau đáu nhớ về cái quê hương bé nhỏ của mình. Sự trở về
khó khăn và đau đớn. Liệu rồi họ có quay về được không? Có phải bao giờ cũng
trở về được đâu…


Số 1, là duy nhất…


Mọi thứ bắt đầu ở nó. Nhưng không thể mãi là nó.


Có khi phải là nó. Có khi tự hỏi vì sao phải là nó.


Cuộc đời chứa đầy những số 1.


Trăm ngàn triệu triệu số 1 chỉ tạo nên có một cuộc đời…