MỤC VỤ GIỚI TRẺ THEO HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR

WHĐ (28.10.2021) – “Giới trẻ ngày nay”. Đó là những lời vừa
tích cực, vừa tiêu cực người lớn dùng để đối chiếu giới trẻ hôm nay với họ thời
còn trẻ. Nhiều người rất thích, rất kỳ vọng nơi giới trẻ.
Nhưng không ít người
vẫn nhìn giới trẻ bằng những thành kiến, cho rằng giới trẻ ngày nay không còn
biết vâng lời, lao động, tôn giáo, luân lý là gì nữa
[1].

Đức Thánh Cha
Phanxicô gọi
những người tuổi từ 16 đến 29 là người trẻ[2].
Đây là cả một thế giới vừa phong phú, vừa khác biệt. Thái độ của họ rất đa dạng
trước đức tin, trước Hội Thánh và nhất là trước những vấn đề luân lý. Bản thân
của mỗi người trong họ rất phức tạp, sáng khác, chiều khác, vừa lên tiếng chống
đối hôn nhân thì đùng một cái lại thành anh si tình
[3].

Người ta vẫn coi giới trẻ là tương lai của thế giới, nhưng Đức
thánh cha Phanxicô lại coi họ là hiện tại của thế giới vì họ đang làm phong phú
thế giới ấy
[4]. Ngài còn khẳng định, không
có giới trẻ mà chỉ có những người trẻ với những thực tại riêng của họ
[5].TOC o "1-3" h z u I. NHỮNG NGƯỜI TRẺ HÔM NAY. PAGEREF _Toc86305413 h 1
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310033000000


II. MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NGƯỜI TRẺ HÔM NAY. PAGEREF _Toc86305414 h 2
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310034000000


     1.
Môi trường kỹ thuật số
. PAGEREF
_Toc86305415 h
2
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310035000000

     2.
Di dân
. PAGEREF _Toc86305416 h 3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310036000000

     3.
Các hình thức lạm dụng
. PAGEREF
_Toc86305417 h
3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310037000000


III. MỤC VỤ GIỚI TRẺ. PAGEREF _Toc86305418 h 3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310038000000

     1.
Người trẻ là tác nhân chính của mục vụ giới trẻ
. PAGEREF _Toc86305419 h 3
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400310039000000

     2.
Tiến trình hành động chính
. PAGEREF _Toc86305420 h 4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320030000000

     3.
Ta sẽ chỉ dừng lại với tiến trình thứ hai: phát triển
. PAGEREF _Toc86305421 h 4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320031000000

     4.
Việc gặp gỡ Thiên Chúa
. PAGEREF
_Toc86305422 h
4
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320032000000

     5.
Cầu nguyện
. PAGEREF _Toc86305423 h 5
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320033000000

     6.
Kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài
PAGEREF _Toc86305424 h 6
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320034000000

     7.
Lớn lên trong tình huynh đệ, đời sống cộng đoàn và phục vụ
. PAGEREF _Toc86305425 h 7
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320035000000

     8.
Xây dựng tình huynh đệ và môi trường huynh đệ
. PAGEREF _Toc86305426 h 7
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320036000000

     9.
Xây dựng cộng đoàn
. PAGEREF _Toc86305427 h 7
08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003300300035003400320037000000

     10.
Biến người trẻ thành tông đồI. NHỮNG NGƯỜI TRẺ HÔM NAY

Người trẻ hôm nay rất đa dạng. Có những người, vì đức tin,
đã phải đấu tranh giữ vững địa vị của mình, phải chịu nhiều bắt bớ, kể cả cái
chết
[6]. Một số bạn trẻ lại thấy người
lớn không chuyển giao cho họ những giá trị căn bản về sự sống và gặp nhiều khó
khăn trong việc truyền bá đức tin trong các quốc gia không tôn trọng tự do ngôn
luận
[7].

Có những người đang sống trong các vùng chiến tranh, đang có
kinh nghiệm về bạo động dưới mọi hình thức: bắt cóc, tra tấn, tội phạm có tổ chức,
buôn người, nô lệ, khai thác tình dục, bạo hành tình dục. Những người khác vì
áp lực hay không còn chọn lựa nào khác phải sống bằng cách tham gia các băng
nhóm tội phạm có vũ trang, buôn bán ma túy, khủng bố. Những tội phạm này cùng với
đủ mọi thứ nghiện ngập đã khiến họ rơi vào vòng lao lý
[8].

Những người khác do vướng vào các ý thức hệ, bị lạm dụng,
khai thác trở thành bia đỡ đạn hay thành các lực lượng biểu tình tàn phá, khủng
bố, chế nhạo, căm thù người khác, thành mục tiêu của các thế lực kinh tế, chính
trị có tính hủy diệt
[9].

Những người còn lại phải gánh chịu sự kỳ thị, bị loại trừ vì
lý do chủng tộc và tôn giáo. Nhiều thiếu niên có thai, phá thai, những em khác
lại nghiện ngập ma túy, bài bạc, các thứ dâm ô
[10].

Một số bạn trẻ cảm thấy đau đớn vì thất bại, sai lầm, và mặc
cảm tội lỗi trong quá khứ. Họ cảm thấy sự kỳ thị, bất công và không được yêu
thương, chăm sóc
[11].

Tuy nhiên, ta cũng thấy được những khía cạnh tích cực nơi
người trẻ, đó là một khát vọng Thiên Chúa, tuy còn mờ nhạt và không phải là
Thiên Chúa của mặc khải. Một số khác tha thiết với tình huynh đệ, khao khát
phát huy tài năng. Những người khác lại có một sự bén nhạy đặc biệt về nghệ thuật
hay khát mong sự hài hòa với thiên nhiên, và nhu cầu truyền thông. Nơi những
người khác ta lại thấy sự khắc khoải muốn sống khác. Trong tất cả những thứ ấy,
ta có thể tìm được những khởi điểm, các tài nguyên nội tâm mở ra cho sự khôn
ngoan và khích lệ
[12].

II. MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NGƯỜI TRẺ HÔM NAY

Thượng Hội đồng Giám mục đưa ra ba khía cạnh quan trọng nhất
của xã hội hôm nay
[13]:

1. Môi trường kỹ thuật số

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa kỹ thuật số cao, một
nền văn hóa tác động sâu đậm trên ý thức về thời gian và không gian, về việc biết
mình, biết người khác và thế giới chung quanh, về khả năng truyền thông, học hỏi
và mối tương quan với tha nhân và thế giới. Khi tiếp cận thực tại, hình ảnh được
ưa chuộng hơn việc lắng nghe đã khiến con người ngày nay khó phát huy được cảm
thức phê phán
[14].

Các phương tiện truyền thông hôm nay đem lại cho con người
nhiều cơ hội đối thoại, gặp gỡ, trao đổi, giúp tiếp cận được các thông tin độc
lập, tạo được những diễn đàn gặp gỡ người trẻ
[15].
Thế nhưng môi trường kỹ thuật số cũng là môi trường của cô đơn, thao túng, bóc
lột và bạo động, đó là chưa kể các trang đen, truyền bá dâm ô và nạn người khai
thác người vì mục đích tình dục, đẩy người ta tới nguy cơ  nghiện ngập, cô lập mất dần cảm thức về thực
tại cụ thể, chặn đứng những mối tương quan liên vị
[16].

Thế giới kỹ thuật số này cũng tạo ra các lợi nhuận khổng lồ
về kinh tế, khiến người ta có thể điều khiển lương tâm con người và tiến trình
dân chủ, Vì đánh mất sự thật, thế giới này quảng bá các thông tin giả và bóp
méo sự thật để kiếm lời
[17]. Thế giới ảo này cũng tạo
nên “cuộc di dân kỹ thuật số”, kéo theo việc thoát ly gia đình và loại bỏ các
giá trị tôn giáo và văn hóa
[18].

2. Di dân

Di dân là một hiện tượng thuộc cơ chế chứ không phải là một
hiện tượng nhất thời. Di dân có nhiều lý do, có thể do sự hấp dẫn của xã hội
phương Tây
[19], có thể vì muốn thoát khỏi
chiến tranh, bạo động và những cuộc bắt bớ về văn hóa và tôn giáo. Di dân làm
ta nhớ mình chỉ là người xa lạ, người lưu đày nơi dương thế (Hr 11, 13). Những
người di dân có thể làm phong phú nền văn hóa và kinh tế tại những nơi đón nhận
họ, nhưng cũng có thể thành nạn nhân khốn khổ của xã hội ấy
[20]).
Để tránh tình trạng bị lạm dụng, Đức thánh cha Phanxicô khuyến dụ các bạn trẻ,
không nên để người ta sử dụng mình chống lại những người trẻ mới tới đất nước
mình, coi họ là một mối đe dọa và không bình đẳng về phẩm giá với những người
khác
[21].

3. Các hình thức lạm dụng

Có nhiều thứ lạm dụng như lạm dụng quyền bính, lạm dụng
lương tâm, lạm dụng tình dục và tài chính. Chủ nghĩa giáo sĩ là một cám dỗ thường
xuyên đối với những linh mục nào coi thừa tác vụ của mình là việc thực thi quyền
bính chứ không phải là một sự phục vụ tự do và quảng đại
[22].
Nhưng có lẽ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là quái đản nhất, đáng phải chịu
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, của Hội thánh và con người
[23].

Người trẻ hôm nay đang sống trong một xã hội như thế, Hội
thánh phải đến với họ và cho họ những gì để sự hiện diện và hoạt động của họ thật
sự làm phong phú Hội thánh và xã hội về mọi mặt, nhất là mặt tâm linh.

III. MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Đức thánh cha, trong Tông huấn Christus Vivit, nhấn mạnh:

Mục vụ giới trẻ, như vẫn được thực hiện cách truyền thống,
đã và vẫn đang chịu tác động lớn bởi những thay đổi về văn hóa và xã hội, nên cả
cộng đoàn phải tham gia vào việc tin mừng hóa giới trẻ
[24].

1. Người trẻ là tác nhân chính của mục vụ giới trẻ

Người trẻ chính là tác nhân chính của mục vụ giới trẻ, nên cần
giúp họ sử dụng nhận thức, hiểu biết, sự chân thành và ngôn ngữ của mình để diễn
tả những vấn đề và quan tâm của những người trẻ khác
[25].

Cần có những kiểu cách và chiến lược mới, chương trình cần
uyển chuyển, mời họ đến với các sự kiện không chỉ để học mà còn để trao đổi, ăn
mừng, ca hát, nghe các chuyện thật và kinh nghiệm về việc cùng gặp gỡ vị Thiên
Chúa đang sống
[26]

Cần để tâm tới mọi phương pháp, ngôn ngữ có thể đưa người trẻ
tới với Đức Kitô và Hội thánh, tận dụng mọi sự có thể đem lại kết quả tốt đẹp để
truyền bá niềm vui Tin mừng
[27].

Cần đồng hành và tạo điều kiện cho người trẻ được đồng trách
nhiệm, nghĩa là đón nhận với lòng biết ơn những đóng góp của người trẻ, cả giáo
dân lẫn người thánh hiến
[28].

Thượng Hội đồng yêu cầu dẹp bỏ những phương pháp nào không
đem lại kết quả, không thể đối thoại với nền văn hóa của người trẻ hôm nay
[29].

2. Tiến trình hành động chính

Sau khi đưa ra những đề nghị trên, Tông huấn đề cập tới hai
tiến trình hành động chính:
quá trình tiếp
cận
tức cách hấp dẫn những người trẻ mới đến với một kinh nghiệm nào đó về
Chúa và
phát triển, giúp những người
đã có kinh nghiệm về Chúa trưởng thành trong kinh nghiệm ấy.

3. Ta sẽ chỉ dừng lại với tiến trình thứ hai: phát
triển

Tông huấn nhìn nhận, tại một số nơi, Hội thánh đã giúp người
trẻ có được một kinh nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa, có được cuộc gặp gỡ Đức Kitô
đánh động lòng họ. Nhưng sau đó là hàng loạt các buổi gặp gỡ nói về những vấn đề
tín lý và luân lý, những sự xấu trong thế giới hôm nay, về Hội thánh, học thuyết
xã hội của Hội thánh, khiết tịnh, hôn nhân, kế hoạch hóa gia dinh…, khiến nhiều
người trẻ chán ngán, không còn tha thiết với việc gặp gỡ Đức Kitô và đánh mất
niềm vui của việc đi theo Ngài, họ trở thành thất vọng hoặc tiêu cực. Vi thế,
Tông huấn kêu gọi trước hết cần thức tỉnh và củng cố những kinh nghiệm lớn đang
nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu
[30]. Đó là phát triển kinh nghiệm
nền tảng của việc gặp gỡ Thiên Chúa nhờ sự chết và phục sinh của Đức Kitô và lớn
lên trong tình huynh đệ, đời sống cộng đoàn và phục vụ
[31].

4. Việc gặp gỡ Thiên Chúa

Việc gặp gỡ Thiên Chúa nhờ sự chết và phục sinh của Chúa
Giêsu quan trọng đến độ Tông huấn quả quyết: “mọi nền đào tạo Kitô giáo đều phải
bao hàm việc đi sâu hơn vào trong Kerygma”
[32]
và phải làm cho chúng nhập thể vào đời ta cách trọn vẹn hơn. Vì thế mục vụ
giới trẻ phải bao hàm những cơ hội canh tân và đào sâu kinh nghiệm đích thân về
tình yêu Thiên Chúa và về Đức Kitô đang sống
[33].

Muốn thế, cần tạo cho người trẻ tinh thần cầu nguyện, chiêm
ngắm và sống mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô.

5. Cầu nguyện

Không cầu nguyện thì không thể làm gì cho Thiên Chúa, cho Hội
thánh, cho con người và cho chính mình. Các thánh luôn có tinh thần cầu nguyện
và nhu cầu hiệp thông với Thiên Chúa, luôn khát mong Thiên Chúa, luôn quên mình
để ca tụng và chiêm ngắm Chúa
[34]. Nên:

– Cần giúp người trẻ biết khát vọng
Thiên Chúa và diễn tả khát vọng ấy ra trong đời sống hằng ngày: ăn, uống, trò
chuyện với người khác, hay làm bất cứ việc gì, giúp họ luôn đến với Thiên Chúa
và hết lòng gắn bó với Ngài.
[35]

– Giúp họ thiết lập sự thân tình
với Chúa Giêsu, vì Ngài không bao giờ bỏ họ, tuy có lúc im lặng. Khi họ cần
Ngài, Ngài liền có mặt (Gr 29, 14), họ đi bất cứ đâu, Ngài cũng vẫn đồng hành
(Jos 1, 9). Ngài không bao giờ hủy bỏ giao ước nhưng luôn xin họ “ở lại trong
Ngài” (Ga 15, 4). Và dẫu họ lầm đường lạc lối, Ngài vẫn cứ thủy chung (2 Tim 2,
13)
[36]

– Giúp họ cầu nguyện luôn, vì cầu
nguyện làm cho họ có thể chia sẻ với Chúa mọi khía cạnh của cuộc sống, có thể
tin tưởng nghỉ ngơi trong vòng tay Ngài, có thể tham dự vào sự sống và tình yêu
của Ngài. Khi cầu nguyện, họ làm tất cả mọi sự cho Ngài
[37].

– Vì cầu nguyện “là giao tiếp
thân mật và thường xuyên chuyện trò một mình với Đấng ta biết là luôn yêu
thương ta”
[38], nên cần giúp giới trẻ thường
xuyên nói chuyện với Thiên Chúa như với người yêu mình về mọi sự xảy ra cho đời
mình
[39], giúp họ mở lòng ra cho sự
gặp gỡ diện đối diện với Thiên Chúa, hầu có thể nghe được tiếng thì thầm của
Chúa trong thinh lặng
[40].

– Trong sự thinh lặng ấy và dưới ánh
sáng của Thần Khí, giúp họ nhận ra Chúa đang mời gọi họ đi trên những con đường
thánh thiện nào. Nếu không, các quyết định của họ có thể chỉ là vẻ lòe loẹt bên
ngoài. Điều thiết yếu là dành thời gian ở với Chúa, lắng nghe lời Ngài, và luôn
học với Ngài
[41].

– Vì cầu nguyện xin ơn là cách diễn
tả một tâm hồn phó thác cho Thiên Chúa, nên cần giúp người trẻ biết trân trọng
việc cầu nguyện này, tâm hồn họ sẽ yên tĩnh và kiên trì trong hy vọng.

– Chuyển cầu có một giá trị đặc
biệt, diễn tả mối tương quan huynh đệ của ta với tha nhân, nên cần giúp người
trẻ biết cầu nguyện cho người khác, nhất là những người đau khổ, để họ xứng
đáng với lời ca tụng: “Đây là người yêu thương anh em mình và cầu nguyện nhiều
cho dân chúng” (2 Mcb 15, 14)
[42].

– Vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi
cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (x. Tv 119, 105), nên cần giúp người
trẻ đọc lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện (Tv 119, 103) để Lời ấy biến đổi cuộc
đời họ và giúp họ làm cho việc tôn sùng lời Chúa thành trọng tâm và căn tính của
đời mình
[43].

– Khi họ đón nhận Chúa Giêsu nhờ
việc Hiệp lễ, cần giúp họ để Ngài thực hiện cách trọn vẹn hơn công trình biến đổi
đời sống họ
[44].

6. Kết hợp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và phục
sinh của Ngài

– Giúp họ chiêm ngắm dung nhan
Chúa Giêsu, chết và phục sinh, vì việc chiêm ngắm ấy luôn phục hồi loài người,
cả khi họ đang bị các rắc rối trong cuộc đời này tàn phá
[45].
Khi nhìn vào dung nhan Đức Kitô, họ sẽ cảm thấy mình được chữa lành và biến đổi,
sẽ thấy mình đang đi vào trong cõi lòng của Chúa, vào trong các thương tích của
Ngài, vì đó là nơi ở của lòng thương xót của Thiên Chúa
[46].

– Nhất là giúp họ kết hợp bản
thân mình với sự chết và phục sinh của Chúa
[47]
qua việc mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu khi Ngài chết trên thập giá. Khi chết
trên thập giá, Chúa Giêsu đã bình thản để cho Cha có toàn quyền trên mạng sống,
danh dự và sự nghiệp của Ngài vì tin rằng Cha chỉ muốn điều tốt lành cho Ngài.
Kitô hữu cũng phải thế. Khi chấp nhận chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã trút đổ
mình cho tới cùng, nên Cha đã làm đầy Ngài bằng chính Cha, đến độ nghe Danh
thánh Ngài, mọi gối phải quỳ xuống bái lạy và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng, Đức
Giêsu Kitô là Chúa (Pl 2, 11). Kitô hữu cũng phải thế. Trên thập giá, Chúa
Giêsu đã cầm lấy mọi sự Ngài lãnh nhận, đặt vào trong tay Cha thế nào, thì Kitô
hữu cũng được mời gọi sống y như thế.

Sống trọn vẹn mầu nhiệm sự chết này của Chúa Giêsu, họ sẽ
chói chang vinh quang phục sinh của Ngài. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Thuận
[48] đã đích thân kết hợp với cuộc
khổ nạn của Chúa Giêsu khi đón nhận kiếp tù tội mà không được xét xử, tức không
có tội, cách phi thường, nên đã chinh phục được nhiều người về cho Chúa
[49].

Giúp họ không ngừng chết và trỗi dậy cách mới mẻ với Đức
Kitô, làm phát sinh trong cuộc sống họ các khía cạnh khác nhau của cuộc sống trần
thế của Ngài, để cho các khía cạnh ấy nhập thể vào trong các chọn lựa và thái độ
của họ
[50]. Ai kết hợp với Chúa Giêsu
thì cũng sẽ yêu thương, phục vụ và tha thứ như Ngài.

7. Lớn lên trong tình huynh đệ, đời sống cộng đoàn
và phục vụ

Các giám mục New Zealand đã dạy ta cách chí lý rằng ta có thể
yêu thương bằng tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, vì Chúa phục sinh vẫn
luôn chia sẻ cuộc sống đầy quyền năng của Ngài với cuộc đời mỏng giòn của ta.
Tình yêu ấy vô điều kiện và luôn trung thành. Khi ta cố yêu như Đức Kitô đã yêu
thương ta, chính là lúc Đức Kitô đang chia sẻ với ta sự sống phục sinh của Ngài
[51], vì “Đức Kitô làm cho ta có
thể sống trong Ngài tất cả những gì Ngài đã sống, và Ngài đang sống tất cả những
cái ấy trong ta”
[52].

8. Xây dựng tình huynh đệ và môi trường huynh đệ

Chính vì thế mà Đức thánh cha Phanxicô nhấn mạnh rằng mục vụ
giới trẻ phải tận dụng các phương thế và tài nguyên, để giúp họ lớn lên trong
tình huynh đệ, sống với nhau như anh chị em, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng
đoàn, phục vụ và gần gũi người nghèo. Ngài còn nhấn mạnh, nếu tình huynh đệ là
“điều răn mới” (Ga 13, 34), và là cách tốt nhất để diễn tả lòng yêu mến ta dành
cho Thiên Chúa, thì đây chắc chắn phải là ưu tiên số một trong chương trình mục
vụ giới trẻ.

Vì con người nói chung và giới trẻ nói riêng đang cảm thấy bị
mồ côi, bị mất gốc, nên cần tạo nên một môi trường cởi mở và yêu thương, hấp dẫn
và đầy tình huynh đệ nơi người ta có thể sống có mục đích
[53].
Như thế cũng là tạo nên một gia đình, nơi người ta cảm thấy được gắn kết với
nhau không chỉ bằng các mối dây thực tiễn và thực dụng mà gắn kết với nhau theo
cách có tính người hơn, bớt hờ hững lạnh lùng hơn, làm việc chung với nhau,
không loại trừ ai, nhẫn nại, tha thứ cho nhau và bắt đầu lại mỗi ngày
[54].

Tạo nên một gia đình như thế rất quan trọng vì khi ta sống
tách biệt với tha nhân, ta khó có thể chống lại nhục dục, cạm bẫy, cám dỗ của
ma quỷ và tính ích kỷ của thế gian này
[55].

9. Xây dựng cộng đoàn

Việc lớn lên trong sự thánh thiện là một cuộc hành trình,
sát cánh cùng tha nhân trong cộng đoàn. Sống và làm việc với người khác chắc chắn
là một con đường phát triển thiêng liêng. Vì khi sống với những người khác ta sẽ
được nắn đúc và tôi luyện
[56].

Mỗi cộng đoàn đều được mời gọi tạo nên một “không gian được
Thiên Chúa soi sáng để có thể kinh nghiệm được sự hiện diện kín ẩn của Chúa phục
sinh”
[57]. Chia sẻ Lời Chúa và cử
hành Thánh Thể với nhau bao giờ cũng nuôi dưỡng tình huynh đệ và làm cho ta
thành một cộng đoàn thừa sai thánh thiện
[58].

Cuộc sống chung, bất kể trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn
tu hay bất cứ cộng đoàn nào khác, bao giờ cũng được hình thành bởi những chuyện
nho nhỏ hằng ngày. Điều này rất đúng với cộng đoàn thánh duy nhất do Chúa
Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse tạo nên, một cộng đoàn phản ánh cách mẫu mực vẻ
tuyệt mỹ của sự hiệp thông Ba Ngôi. Điều đó cũng đúng với cuộc sống mà Chúa
Giêsu chia sẻ với các môn đệ và với những người bình thường
[59].

Cộng đoàn nào ấp ủ các chi tiết nhỏ của tình yêu[60], các thành viên quan tâm,
chăm sóc nhau và tạo được môi trường cởi mở và tin mừng hóa, bao giờ cũng là
nơi Chúa phục sinh hiện diện, thánh hóa cộng đoàn ấy theo kế hoạch của Chúa Cha
[61]. Trái với chủ nghĩa cá nhân
của những người theo chủ nghĩa tiêu thụ, con đường tiến tới sự thánh thiện duy
nhất của ta là làm cho ta đồng hóa hơn nữa với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu :
“để mọi người nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17, 21)
[62].

10. Biến người trẻ thành tông đồ

Ngoài việc xây dựng cộng
đoàn, mục vụ giới trẻ cũng cần cung cấp cho người trẻ những nơi họ có thể biến
thành của mình, nơi họ có thể tự do lui tới, thấy mình được đón tiếp và gặp gỡ
những bạn trẻ khác lúc vui, lúc buồn, nơi họ có thể chia sẻ âm nhạc, chơi trò
chơi, chơi thể thao nhưng cũng có thể suy tư, cầu nguyện. Tại những nơi ấy có
thể cho nhiều mà không tốn kém bao nhiêu
[63].

Kinh nghiệm nhóm cũng là những tài nguyên quan trọng để chia
sẻ đức tin và giúp nhau làm chứng, người trẻ hướng dẫn người trẻ và làm việc
tông đồ nơi những người trẻ khác
[64]. Làm thế không tách họ ra
khỏi các cộng đoàn và tổ chức hay phong trào của giáo xứ mà làm cho họ hội nhập
cách tốt hơn vào trong các cộng đoàn cởi mở, sống đức tin, hân hoan làm cho Đức
Kitô tỏa sáng, vui tươi, tự do, huynh đệ và dấn thân, Đó là những cộng đoàn người
trẻ cảm thấy có thể vun xới các mối tương quan quý giá
[65].

Như thế, điều quan trọng là giúp người trẻ thành tác nhân
chính của mục vụ giới trẻ, để chính họ đến với những người trẻ khác, đưa những
người ấy về với Chúa Giêsu và Hội thánh. Muốn thế, cần giúp người trẻ một kinh
nghiệm đích thân sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa và cảm nhận được ơn cứu chuộc của
một Đức Kitô đang sống bằng cách kết hợp với cuộc khổ nạn và phục sinh của
Ngài, chuyên cần cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu
Thánh Thể. Khi đã kinh nghiệm được tình yêu Thiên Chúa cách cụ thể, chính họ sẽ
xây dựng một cộng đoàn huynh đệ, sẽ tạo sân chơi cho các bạn trẻ khác, để những
người này cũng sẽ kinh nghiệm được tình yêu ấy của Thiên Chúa và xây dựng một cộng
đoàn thấm đẫm tình Chúa, tình người.

Hy vọng, bài viết này, dựa vào các Tông huấn của Đức thánh
cha Phanxicô đem lại một cái nhìn mới và một đường lối mới cho mục vụ giới trẻ
hôm nay.

Trích Bản tin Hiệp
Thông
/ HĐGM VN, Số 124
(Tháng 5 & 6 năm 2021)[1] Rey – Mermet, Một Lối Nhìn Mới về Luân lý, tr. 11

[2] Christus Vivit, 58.

[3] Rey – Mermet, Một Lối Nhìn Mới về Luân lý, tr. 11

[4]Christus Vivit, 64.

[5] Christus
Vivit, 71.

[6] Christus Vivit, 72

[7] Christus Vivit, 80.

[8] Christus Vivit, 72.

[9] Christus Vivit, 73.

[10] Christus Vivit,74

[11] Christus Vivit, 83

[12] Christus Vivit, 84.

[13] Christus Vivit, 85

[14] Christus Vivit, 86.

[15] Christus Vivit, 87.

[16] Christus Vivit, 88

[17] Christus Vivit, 89

[18] Christus Vivit, 90.

[19] Christus Vivit, 92

[20] christus Vivit, 93

[21] Christus Vivit, 94

[22] Christus Vivit, 98.

[23] Christus Vivit, 96.

[24] Christus Vivit, 202

[25] Christus Vivit, 203

[26] Christus Vivit, 204

[27] Christus Vivit, 205

[28] Christus
Vivit, 206

[29] Christus
Vivit, 208.

[30] Christus
Vivit, 212

[31] Christus
Vivit, 213

[32] No, 165,
AAS 105 (2013), 1089.

[33] Ibid.,
214

[34] Gaudete
et Exsultate, 147.

[35] ID., Counsels to a Religious on How to Attain Perfection, 9.

[36] Christus
Vivit, 154.

[37] Christus
Vivit 155.

[38] Tự thuật 8, 5.

[39] JOHN PAUL
II, Apostolic Letter
Orientale Lumen (2 May 1995), 16: AAS 87 (1995),
762.

[40] Gaudete
et Exultate, 149.

[41] Gaudete
et Exultate, 150

[42] Gaudete
et Exsultate, 154.

[43] HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ẤN ĐỘ, Tuyên bố chung quyết của Hội nghị lần thứ 21,
18.2. 2009, 3.2.

[44] Gaudete
et Exsultate, 156; xem Christus Vivit, 224.

[45] Gaudete
et Exsultate, 151

[46] Cf. BERNARD OF CLAIRVAUX, Sermones in Canticum Canticorum, 61, 3-5: PL
183:1071-1073.

[47] Gaudete
et Exsultate, 20

[48] Năm chiếc
Bánh và hai con cá, Pauline Books and Media, 2003, pp. 9,

[49] Gaudete et Exsultate, 18

[50] Spiritual Exercises, 102-312.

[51] Gaudete
et Exsultate, 18.

[52] Ibid., 521. Gaudete et Exsultate, 20

[53] Christus
Vivit, 216.

[54] Christus Vivit, 217

[55] Gaudete et Exsultate, 140

[56] Precautions,
15.

[57] JOHN PAUL
II, Tông huấn
Vita Consecrata (25 March 1996), 42: AAS 88 (1996), 416.

[58] Gaudete et Exsultate, 142

[59] Gaudete
et Exsultate

[60] Tôi nghĩ
cách đặc biệt về ba từ khóa “làm ơn”, “cám ơn” và “xin lỗi”. “Những từ ngữ
chính xác, được nói và thời điểm chính xác, bao giờ cũng bảo vệ và nuôi dưỡng
tình yêu”: Tông huấn Hậu thượng Hội đồng,Exhortation
Amoris Laetitia (19
March 2016), 133: AAS 108 (2016), 363.

[61] Gaudete
et Exsultate, 145

[62] Gaudete
et Exsultate 146.

[63] Christus
Vivit, 218

[64] Christus Vivit, 219.

[65] Christus
Vivit, 220.

Bài viết cùng chủ đề: