LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 6A
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Vũ Hàng Thanh Vy
SĐT của Anh/Chị: 0909961409

Group ZALO cập nhật thông tin lớp:https://zalo.me/g/umjpzw691

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Teresa Phạm Tố Quyên

+ HẠNG 2. Gioan Phaolo Lai Hoàng Anh Đức 
+ HẠNG 3. Teresa Kiều Diệp Trâm Quỳnh

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD000009 Teresa Lê Thùy An
2 STD000415 Maria Đỗ Ngọc Bảo Anh
3 STD001894 Anna Nguyễn Thị Phương Anh
4 STD003634 Lusia Phạm Thị Kiều Anh
5 STD001853 Giuse Đỗ Nguyễn Gia Bảo
6 STD001854 Giuse Trần Quân Bảo
7 STD001895 Anton Khương Hữu Quốc Bảo
8 STD001883 Teresa Trần Kim Cương
9 STD001849 Gioan Trần Nguyễn Đăng Duy
10 STD001852 Gioan Phaolo Lai Hoàng Anh Đức
11 STD001898 Giuse Vũ Bảo Giang
12 STD004032 Maria Lê Lưu Bảo Giang
13 STD001901 Giuse Nguyễn Thế Hiệp
14 STD001903 Maria Tôn Nữ Sông Hương
15 STD001848 ĐaMinh Nguyễn Hoàng Khải
16 STD002204 Giuse Nguyễn Quang Khải
17 STD001885 Teresa Vũ Phương Khanh
18 STD001843 Anna Nguyễn Đinh Thiên Lam
19 STD003635 Maria Phạm Thị Linh
20 STD001850 Gioan Lê Đình Long
21 STD001864 Giuse Nguyễn Huỳnh Phi Long
22 STD001908 Anna Trần Ngọc Minh
23 STD001868 Maria Nguyễn Hoàng Kiều My
24 STD001911 Anna Nguyễn Thảo My
25 STD001880 Phêrô Nguyễn Trọng Nghĩa
26 STD001913 Maria Đinh Triệu Hồng Ngọc
27 STD003638 Đỗ Trần Hoài Ngọc
28 STD001844 Anna Võ Hồng Nhị
29 STD001870 Maria Đoàn Trần Yến Nhi
30 STD001914 Maria Nguyễn Thị Quỳnh Như
31 STD004030 Maria Hà Quỳnh Như
32 STD001916 Phaolo Cao Chánh Phát
33 STD000492 Giuse Dương Thành Phát
34 STD001891 Timothe Titô Phạm Đức Pho-Men
35 STD001860 Giuse Vũ Bảo Phúc
36 STD001878 Phêrô Tạ Minh Quân
37 STD001347 Giuse Trịnh Ngọc Minh Quân
38 STD003327 Tê-rê-sa Phạm Tố Quyên
39 STD001886 Teresa Kiều Diệp Trâm Quỳnh
40 STD004031 Vinh Sơn Vũ Tấn Tài
41 STD001873 Maria Tô Thiên Thanh
42 STD001956 Phanxico Trần Xuân Thành
43 STD002593 Maria Nguyễn Thị Thanh Thảo
44 STD001845 Anna Bùi Anh Thy
45 STD001890 Teresa Maria Nguyễn Phạm Huyền Trân
46 STD001921 Đỗ Nguyễn Minh
47 STD001924 Maria Hà Thị Phương Uyên
48 STD001889 Teresa Nguyễn Đình Tường Uyên
49 STD001403 Maria Nguyễn Ngọc Tường Vy
50 STD001876 Maria Trần Thị Hải Yến
Xem thêm: