LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 5F
Anh/Chị phụ trách lớp: Elizabeth Đỗ Thị Thanh Bạch
SĐT của Anh/Chị: 0768771589

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/qzlaaa802

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn An Minh Anh 

+ HẠNG 2. Fanxico Xavie Ngô Trần Minh Khôi 
+ HẠNG 3. Anna Trần Ngọc Phương Trang

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001101 Maria Trần Nguyễn Quỳnh Anh
2 STD001675 Maria Hoàng Quỳnh Anh
3 STD001078 Maria Nguyễn An Minh Anh
4 STD003921 Maria Nguyễn Trần Lan Anh
5 STD002230 Maria Mai Trương Vân Anh
6 STD002331 Đaminh Vũ Lê Gia Bảo
7 STD003220 Gioan baotixita Phạm Minh Châu
8 STD002407 Phêro Phan Thế Cường
9 STD001266 Phero Phạm Tùng Dương
10 STD002526 Fanxico Xavie Nguyễn Như Anh Đức
11 STD003915 Vinh Sơn Nguyễn Trí Đức
12 STD002776 Giuse Vũ Vũ Huy Hoàng
13 STD002199 Phêro Nguyễn Mạnh Hùng
14 STD001996 Giuse Phạm Khánh Hưng
15 STD002775 Phero Đặng Việt Hưng
16 STD001104 Maria Nguyễn Ngọc Mai Hương
17 STD001095 Giuse Trần Minh Khoa
18 STD002723 Fanxico Xavie Ngô Trần Minh Khôi
19 STD001229 Phero Nguyễn Thiết Lập
20 STD001071 Phaolo Đỗ Hữu Phi Long
21 STD001225 Phanxico Xavie Đinh Quang Minh
22 STD003916 Maria Lê Ly Na
23 STD001321 Maria Hà Vy Bảo Ngọc
24 STD001108 Maria Đỗ Hoàng Phương Nhi
25 STD002244 Maria Phạm Ngọc Yến Nhi
26 STD002548 Anna Nguyễn Ngọc Yến Nhi
27 STD003914 Giuse Bùi Trần Thiên Phúc
28 STD002458 Vinhson Lê Hoàng Phúc
29 STD001206 Giuse Nguyễn Hiếu Quân
30 STD002258 Phaolo Trịnh Đình Quý
31 STD003917 Maria Nông Nguyễn Đỗ Quyên
32 STD001218 Maria Nguyễn Đỗ Như Quỳnh
33 STD001424 Giuse Trần Vũ Công Tài
34 STD001439 Phêrô Võ Nhật Tân
35 STD002612 Giuse Nguyễn Minh Tân
36 STD001482 Anre Ngô Đức Thắng
37 STD003918 Giuse Trần Vũ Phụng Thiên
38 STD003919 Anna Trần Ngọc Phương Trang
39 STD000775 Maria Trần Thoại Thùy Trang
40 STD002828 Maria Nguyễn Thi Thảo Vân
41 STD001221 Maria Đỗ Ngọc Phương Vy
42 STD001222 Maria Trần Phạm Triệu Vy
43 STD002684 Teresa Trịnh Hoàng Bảo Yến