LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 5D
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Nguyễn Minh Huy
SĐT của Anh/Chị: 0983539530

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/dcbnwj222

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Teresa Trần Thị Cẩm Hồng

+ HẠNG 2. Maria Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
+ HẠNG 3. Teresa Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

1 STD002332 Maria Võ Ngọc Thiên Ân
2 STD002035 Têrêsa Nguyễn Hoàng Trâm Anh
3 STD001242 Giuse Hồ Văn Hoàng Anh
4 STD002521 Teresa Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh
5 STD002551 Maria Đỗ Phạm Trâm Anh
6 STD002524 Giuse Lâm Gia Bảo
7 STD001265 Giuse Phạm Gia Bảo
8 STD001241 Anna Phạm Linh Chi
9 STD002547 Anna Nguyễn Thị Thúy Duy
10 STD002029 Phero Phùng Văn Đại
11 STD001253 Innhaxio Nguyễn Hồ Minh Đăng
12 STD001246 Gioan Baotixita Trần Tiến Đạt
13 STD002003 Giuse Nguyễn Hoàng Hiệp
14 STD001249 Giuse Phạm Ngọc Hoàng
15 STD001260 Teresa Trần Thị Cẩm Hồng
16 STD002529 Teresa Hoàng Thanh Hương
17 STD002024 Phêrô Trịnh Lê Hoàng Huy
18 STD002530 Matino Bùi Minh Khang
19 STD002532 Maria Phan Trần Ngân Khánh
20 STD002533 Anna Phạm Thiên Kim
21 STD002717 Maria Vũ Thùy Linh
22 STD002062 Maria Vũ Thị Mỹ Linh
23 STD002716 Maria Phạm Thị Ngọc Mai
24 STD002052 Maria Nguyễn Thị Phương Mai
25 STD002535 Giuse Phạm Viết Mạnh
26 STD002546 Phaolo Hồ Nhật Minh
27 STD002536 Cecilia Nguyễn Hà My
28 STD001276 Maria Trần Thị Bảo Ngọc
29 STD001277 Maria Vũ Ngọc Đan Nguyên
30 STD001282 Teresa Trần Nguyễn Đan Nhi
31 STD001251 Giuse Lý Hoài Phúc
32 STD001283 Giuse Vũ Công Quốc
33 STD002540 Maria Phạm Vũ Như Quỳnh
34 STD001252 Giuse Vũ Nguyễn Bảo Sơn
35 STD002807 Catarina Nguyễn Trần Anh Thư
36 STD002805 Maria Nguyễn Thị Anh Thư
37 STD001289 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
38 STD001257 Maria Trần Xuân Trang
39 STD002543 Teresa Nguyễn Thị Thanh Trúc
40 STD002544 Maria Nguyễn Minh Tuyền
41 STD002023 Maria Trần Nguyễn Như Uyên
42 STD002545 Vincente Đỗ Hoàng Phi