LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 5C
Anh/Chị phụ trách lớp: Phêrô Nguyễn Văn Tuấn
SĐT của Anh/Chị: 0707987818

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/ghusct785

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Thị Phương Nhi

+ HẠNG 2. Maria Đặng Ngọc Hà 
+ HẠNG 3. Teresa Nguyễn Ngọc Yến Nhi

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD001210 Maria Đặng Quỳnh Thiên An
2 STD001231 Teresa Nguyễn Ngọc Kim An
3 STD001223 Phanxico Xavie Đỗ Ngọc Bảo Châu
4 STD003907 Gioan Baotixita Nguyễn Công Dũng
5 STD001141 Giuse Kiều Văn Dũng
6 STD001292 Maria Đỗ Nguyễn Cao Kỳ Duyên
7 STD002774 Giuse Ngô Minh Đức
8 STD003906 Maria Đặng Ngọc
9 STD001213 Maria Vũ Ngọc Quỳnh Hân
10 STD001237 Giuse Nguyễn Huy Hoàng
11 STD002239 Mattinô Lê Tuấn Hưng
12 STD001200 Giuse Lã Gia Huy
13 STD001228 Phero Nguyễn Võ Duy Khôi
14 STD003218 Augustino Lê Trần Anh Khôi
15 STD001975 Phero Trần Tuấn Kiệt
16 STD001096 Giuse Nguyễn Tuấn Kiệt
17 STD000713 Đaminh Nguyễn Vũ Hà Tùng Lâm
18 STD001233 Teresa Trần Thị Kiều
19 STD002465 Maria Nguyễn Gia Linh
20 STD002329 Anna Trần Huỳnh Gia Linh
21 STD001226 Phaolo Trần Minh Long
22 STD001215 Maria Nguyễn Thị Trúc Ly
23 STD001234 Teresa Nguyễn Ngọc Khánh Minh
24 STD001045 Giuse Cao Nguyễn Đức Minh
25 STD001203 Giuse Trần Hoàng Nam
26 STD001204 Giuse Đỗ Vũ Hoàng Nam
27 STD001205 Giuse Tạ Khôi Nguyên
28 STD001278 Teresa Phạm Nguyễn Thanh Nguyên
29 STD001281 Teresa Nguyễn Ngọc Yến Nhi
30 STD001107 Maria Nguyễn Thị Phương Nhi
31 STD001216 Maria Lê Ngọc Huỳnh Như
32 STD003222 Giuse Maria Nguyễn Ngọc Phát
33 STD001230 Phero Nguyễn Võ Thiên Phúc
34 STD001239 Teresa Nguyễn Như Quỳnh
35 STD001406 Giuse Phạm Vũ Minh Sang
36 STD001227 Phaolo Vũ Thái Sơn
37 STD002460 Giuse Nguyễn Đình Tài
38 STD000722 Giuse Nguyễn Duy Tân
39 STD002468 Đaminh Đinh Đức Thịnh
40 STD002463 Maria Phạm Khánh Thy
41 STD001220 Teresa Trịnh Trần Bảo Trâm
42 STD001195 Anna Trần Thị Trang
43 STD002471 Maria Nguyễn Thục Trinh
44 STD001236 Teresa Nguyễn Vũ Phương Ngọc Trúc
45 STD002746 Têresa Cao Thị Thủy Trúc
46 STD000779 Giuse Nguyễn Thanh Tùng