LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 5B
Anh/Chị phụ trách lớp: Ine Phạm Thị Thúy
SĐT của Anh/Chị: 0359245932

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/foichq112

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Hồng Huế

+ HẠNG 2. Maria Bùi Đoàn Tú Quyên 
+ HẠNG 3. Maria Nguyễn Trần Mẫn Nhi

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002236 Antôn Nguyễn Hoàng Thiên Ân
2 STD000416 Luca Trương Lê Hoài An
3 STD002264 Phêrô Nguyễn Việt Anh
4 STD001073 Phero Phạm Nguyễn Tuấn Anh
5 STD003509 Maria Đỗ Ngọc Thiên Anh
6 STD001118 Phero Nguyễn Thiên Bảo
7 STD001086 Anna Vy Ngọc Bảo Châu
8 STD001126 Maria Nguyễn Thùy Dung
9 STD002980 Phêrô Vũ Mai Hoàng Dũng
10 STD004085 Maria Nguyễn Hoàng Ánh Dương
11 STD004084 Phaolo Dương Đức Duy
12 STD002202 Giuse Phạm Trọng Duy
13 STD002979 Giuse Hà Tiến Đạt
14 STD002207 Maria Nguyễn Thảo Hân
15 STD002235 Maria Nguyễn Hồng Huế
16 STD001199 Giuse Lê Hùng Hưng
17 STD002198 Maria Lê Nguyễn Ngọc Huyền
18 STD002203 Phêrô Nguyễn Thế Minh Khang
19 STD002531 Anna Đinh Ngọc Ngân Khánh
20 STD001273 Fanxico Xavie Phạm Đăng Khôi
21 STD001125 Vinh Sơn Hà Gia Kiệt
22 STD001105 Maria Phạm Nguyễn Hà Linh
23 STD002747 Teresa Đặng Hồ Trúc Linh
24 STD001202 Giuse Lê Thiên Long
25 STD001115 Martino Đoàn Nguyễn Hoàng Long
26 STD002323 Laurenso Vũ Quốc Mạnh
27 STD002201 Laurenso Dương Bảo Minh
28 STD004098 Maria Trần Ngọc Phương Nghi
29 STD001090 Đaminh Xuyên Tạ Đình Duy Nghĩa
30 STD002262 Maria Nguyễn Trần Mẫn Nhi
31 STD001047 Giuse Hoàng Gia Phát
32 STD001244 Giacôbê Trần Hoàng Phúc
33 STD001109 Maria Hoàng Kim Phượng
34 STD002267 Giuse Phạm Minh Quân
35 STD002288 Maria Bùi Đoàn Tú Quyên
36 STD002459 Anna Phạm Nguyễn Như Quỳnh
37 STD002269 Maria Nguyễn Trần Đan Thanh
38 STD004099 Maria Nguyễn Trần Thị Thanh Thảo
39 STD001121 Savio Đinh Hoàng Minh Thiên
40 STD002462 Giuse Hoàng Minh Thông
41 STD002234 Maria Lê Minh Thư
42 STD001124 Teresa Nguyễn Phạm Hoài Thương
43 STD001099 Giuse Vũ Nhật Tiến
44 STD001111 Maria Nguyễn Bảo Trân
45 STD001113 Maria Đoàn Ngọc Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *