LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 5A
Anh/Chị phụ trách lớp: Têrêsa Nguyễn Trần Ngọc Uyên
SĐT của Anh/Chị: 0937360740

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/mzvwkl606

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Giuse Vũ Trần Thiên Phúc

+ HẠNG 2. Giuse Đinh Khang 
+ HẠNG 3. Giuse Đào Tăng Hoàng Minh

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002253 Maria Trần Hồ Hoài An
2 STD004107 Phaolo Phạm Xuân Hoài Anh
3 STD001054 Maria Phạm Quỳnh Anh
4 STD001055 Maria Trần Phương Anh
5 STD004110 An tôn Nguyễn Hoàng Gia Bảo
6 STD001057 Maria Trần Thị Thanh Bình
7 STD001043 Giuse Nguyễn Trí Dũng
8 STD002391 Giuse Nguyễn Bảo Duy
9 STD002086 Phero Lê Sỹ Đan
10 STD002071 Đaminh Mai Tiến Đạt
11 STD001068 Maria Nguyễn Thiên Hải
12 STD002877 Teresa Lê Nguyễn Gia Hân
13 STD001093 Giuse Nguyễn Công Huy
14 STD001072 Phaolo Phạm Đức Huy
15 STD001904 Giuse Đinh Khang
16 STD001039 Gioan Baotixita Phạm Hùng Lâm
17 STD001058 Maria Thân Mai Ly
18 STD001059 Maria Vũ Thị Ngọc Mai
19 STD001074 Phero Bùi Minh Mẫn
20 STD001046 Giuse Đào Tăng Hoàng Minh
21 STD001080 Teresa Nguyễn Ngọc Kim Ngân
22 STD001077 Teresa Thân Yến Ngọc
23 STD002243 Giuse Nguyễn Minh Nhật
24 STD004106 Maria Nguyễn Thị Huỳnh Như
25 STD001060 Maria Trần Cao Quỳnh Như
26 STD004111 Giuse Nguyễn Vũ Tấn Phát
27 STD001097 Giuse Phạm Tấn Phát
28 STD001048 Giuse Vũ Trần Thiên Phúc
29 STD002413 Giuse Bùi Trần Thiên Phúc
30 STD001917 Phanxico Savie Trần Minh Phúc
31 STD001052 Maria Madalena Vũ Ngọc Đan Phương
32 STD001041 Gioan Nguyễn Vũ Minh Quân
33 STD001064 Maria Đào Vũ Như Quỳnh
34 STD001051 Giuse Phạm Viết Thắng
35 STD003343 Maria Bùi Ngọc Thanh
36 STD001037 Anna Trần Phạm Phương Thảo
37 STD001049 Giuse Trần Vũ Phụng Thiên
38 STD001065 Teresa Trần Ngọc Anh Thư
39 STD001082 Maria Vũ Nguyễn Thanh Thương
40 STD003344 Phero Trần Nhất Thượng
41 STD001070 Maria Đinh Thanh Thủy
42 STD002256 Anna Trần Ngọc Thủy Tiên
43 STD001863 Giuse Trần Mạnh Tiến
44 STD002254 Teresa Phạm Ngọc Bảo Trâm
45 STD004108 Teresa Lê Kim Thủy Trúc
46 STD001050 Giuse Nguyễn Đình Trường
47 STD001083 Maria Phạm Thảo Vy