LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 4F
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Huỳnh Bá Tú
SĐT của Anh/Chị: 0582441255

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/byctrb251

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Nhật Hạ Vy

+ HẠNG 2. ĐaMinh Nguyễn Hoài Thanh 
+ HẠNG 3. Teresa Bạch Hồng Minh Thư

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002314 Micael Bạch Hồng Minh Anh
2 STD002868 Maria Lê Hoàng Phương Anh
3 STD003027 Maria Phan Quỳnh Anh
4 STD003031 Giuse Vũ Trịnh Phát Bảo
5 STD000172 Giuse Vũ Nguyễn Gia Bảo
6 STD004034 Maria Ngọc Bích
7 STD003374 Phero Lê Bảo Châu
8 STD000178 Teresa Phạm Thùy Dương
9 STD001851 Gioan Baotixita Đào Khánh Duy
10 STD000176 Teresa Calcutta Trần Nguyễn Tâm Đan
11 STD003383 Phero Nguyễn Thành Đô
12 STD002470 Giuse Nguyễn Huy Giang
13 STD004029 Giuse Hải Đăng
14 STD002249 Maria Phạm Ngọc Bảo Hân
15 STD002634 Đaminh Nguyễn Lâm Đại Hiệp
16 STD002894 Luca Vũ Quang Huy
17 STD003379 Giuse Vũ Đức Huy
18 STD000194 Giuse Phạm Lê Hoàng Huynh
19 STD002147 Giuse Trần Phạm Minh Khang
20 STD002410 Giuse Nguyễn Phúc Khang
21 STD001038 Dominico Tạ Gia Khánh
22 STD002355 Giacobe Nguyễn Đăng Khoa
23 STD000215 Martino Trần Xuân Kiệt
24 STD002319 Đaminh Vũ Hoài Lâm
25 STD000224 Maria Nguyễn Ngọc Phương Linh
26 STD002358 Martino Nguyễn Phước Linh
27 STD002312 Vinh Sơn Vũ Hoàng Long
28 STD003376 Phero Nguyễn Đức Minh
29 STD002301 Teresa Trương Hoàng Thảo My
30 STD003384 Anna Lâm Bảo Nghi
31 STD003386 Maria Nguyễn Lâm Xuân Nghi
32 STD003385 Micael Trần Khánh Nguyên
33 STD002724 Giuse Nguyễn Minh Nhật
34 STD003381 Trần Thị Hồng Nhung
35 STD002922 Martino Nguyễn Thịnh Phát
36 STD002923 Giuse Lê Minh Quân
37 STD002899 Đaminh Nguyễn Hoài Thanh
38 STD002315 Teresa Bạch Hồng Minh Thư
39 STD002382 Maria Phạm Anh Thư
40 STD003378 Maria Nguyễn Bảo Giang Thy
41 STD002286 Maria Lê Thủy Tiên
42 STD000307 Maria Vũ Nguyễn Ngọc Tiên
43 STD002900 Anna Phạm Hoàng Uyên Trang
44 STD003380 Maria Danh Thị Bích Trúc
45 STD002469 Đaminh Vũ Quang Tùng
46 STD000317 Maria Nguyễn Nhật Hạ Vy
47 STD002857 Maria Nguyễn Tường Vy
48 STD000313 Teresa Đặng Ngọc Tường Vy
49 STD003382 Maria Nguyễn Như Ý