LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 4E
Anh/Chị phụ trách lớp: Micael Trần Minh Tuệ
SĐT của Anh/Chị: 0929495281

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/euqmix614

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Anna Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

+ HẠNG 2. Phao Lô Nguyễn Khang 
+ HẠNG 3. Têresa Phạm Thanh Thảo

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002417 Giuse Nguyễn Trần Duy An
2 STD003455 Maria Nguyễn Lan Anh
3 STD003457 Maria Phạm Thị Kỳ Anh
4 STD000167 Maria Trần Hoàng Phương Anh
5 STD001056 Maria Vũ Khiếu Phương Anh
6 STD000170 Phaolo Nguyễn Hoàng Gia Bảo
7 STD001212 Maria Trần Thị An Bình
8 STD002875 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Châu
9 STD000321 Martino Phạm Hoàng Đức Duy
10 STD002408 Têrêsa Phan Ngọc Thụy Đan
11 STD003454 Vinh Sơn Phan Duy Hải
12 STD001088 Anna Nguyễn Trần Bảo Hân
13 STD001232 Teresa Nguyễn Hoàng Thiên Hằng
14 STD002867 Maria Đinh Tuyết Hạnh
15 STD002517 Bartholomeo Nguyễn Hưng
16 STD002854 Phaolo Nguyễn Khang
17 STD000195 Giuse Đỗ Hoàng Minh Khang
18 STD002873 Giuse Nguyễn Nam Khánh
19 STD000200 Gierado Nguyễn Anh Khoa
20 STD002856 Maria Trần Thị Mỹ Linh
21 STD002427 Maria Nguyễn Thị Thùy Linh
22 STD002829 Trần Thiên Lộc
23 STD002159 Gioan Nguyễn Vũ Thiên Long
24 STD002719 Gioan Nguyễn Ngọc Hoàng Long
25 STD002858 Giuse Hoàng Bảo Nam
26 STD000269 Giuse Nguyễn Nhật Nam
27 STD003452 Maria Trịnh Bích Ngọc
28 STD002850 Anna Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
29 STD002866 Anna Phạm Gia Nhị
30 STD002863 Giuse Nguyễn Hoàng Phong
31 STD002874 Giuse Phạm Ngọc Phương
32 STD002374 Teresa Trần Thảo Quỳnh
33 STD002752 Giuse Bùi Trọng Sang
34 STD001286 Giuse Nguyễn Thái Sơn
35 STD003461 Phêro Nguyễn Văn Sỹ
36 STD001098 Giuse Trần Ngọc Thành
37 STD002367 Maria Nguyễn Trần Phương Thanh
38 STD002149 Maria Trần Ngọc Ái Thanh
39 STD002853 Teresa Phạm Thanh Thảo
40 STD002876 Maria Vũ Phương Thảo
41 STD003460 Anna Nguyễn Hồ Anh Thư
42 STD002851 Maria Vũ Lê Anh Thư
43 STD002855 Teresa Lê Anh Thư
44 STD001288 Maria Trần Thị Anh Thư
45 STD003456 Gioan Vũ Mạnh Tiến
46 STD002151 ĐaMinh Savio Trần Tống Mạnh Tiến
47 STD000694 Maria Trần Yến Trang
48 STD002515 Phaolo Phan Minh Triết
49 STD003453 Maria Nguyễn Xuân Trúc
50 STD003459 Tôma Nguyễn Thiên Trường
51 STD002748 Phero Nguyễn Minh Tuấn
52 STD002251 Giuse Vũ Anh Tuấn
53 STD000314 Catarina Mai Thanh Vy
54 STD000318 Maria Nguyễn Thị Ái Vy
55 STD002864 Maria Hồ Ngọc Thiên Ý
56 STD002861 Anna Lâm Hải Yến
57 STD002872 Maria Vũ Nhã Yến