LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 4A
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Phạm Thị Hồng
SĐT của Anh/Chị: 0974063660

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/orussc202

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Phanxico Nguyễn Ngọc Hoàng Thiên

+ HẠNG 2. Giuse Vũ Nguyễn Hoàng Dương
+ HẠNG 3. Teresa Đặng Trần Gia Hân

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD000010 Phero Lê Võ Thành An
2 STD003028 Maria Nguyễn Ngọc Diệp Anh
3 STD003029 Catarina Đào Hải Anh
4 STD000168 Teresa Vũ Thị Lan Anh
5 STD002081 Têrêsa Trần Hồng Ánh
6 STD003636 Maria Nguyễn Quỳnh Anh
7 STD000173 Maria Mai Hoàng Bảo Châu
8 STD004035 Phê rô Lê Mạnh Cường
9 STD000179 Giuse Vũ Nguyễn Hoàng Dương
10 STD000182 Maria Nguyễn Thùy Duyên
11 STD003032 Giuse Đào Hải Đăng
12 STD000323 Giuse Trần Công Hồng Đức
13 STD004048 Giuse Đỗ Ngọc Trường Giang
14 STD001076 Teresa Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
15 STD003058 Teresa Đặng Trần Gia Hân
16 STD002206 Lôrenxô Dương Huy Hoàng
17 STD003033 Giuse Đinh Vũ Việt Hoàng
18 STD000188 Gioan Nguyễn Gia Hưng
19 STD000189 Maria Nguyễn Ngọc Lan Hương
20 STD000193 Maria Lê Ngân Khánh Huyền
21 STD000196 Phero Nguyễn Ngọc Khang
22 STD003034 Giuse Nguyễn Lâm Chấn Khang
23 STD000197 Phêrô Nguyễn Nhật Khang
24 STD000198 Anton Tạ Duy Khánh
25 STD001859 Giuse Trần Minh Khôi
26 STD000202 Anphongso Nguyễn Hồ Minh Khôi
27 STD001035 Anna Lưu Nguyễn Hoàng Kim
28 STD002412 Têrêsa Trần Dương Quỳnh Lam
29 STD002425 Teresa Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam
30 STD004049 Gioan Baotixita Hoàng Lâm
31 STD000226 Anna Nguyễn Thùy Linh
32 STD000228 Anna Hồ Lê Phương Linh
33 STD000276 Maria Phan Lê Bảo Ngọc
34 STD000279 Giuse Nguyễn Vũ Minh Nhật
35 STD003038 Maria Phạm Quỳnh Như
36 STD000283 Maria Trần Quỳnh Như
37 STD003637 Têrêsa Lê Nguyễn Kiều Như
38 STD002424 Giuse Vũ Tân Phát
39 STD000286 Giuse Trần Gia Phát
40 STD003328 Phê-rô Nguyễn Hữu Phong
41 STD002389 Giuse Phạm Hoàng Phúc
42 STD000293 Vinh sơn Mai Bảo Quốc
43 STD001565 Phero Nguyễn Hoàng Sang
44 STD002423 Giuse Vũ Thành Tài
45 STD002426 Martino Nguyễn Minh Tâm
46 STD000296 Anphongso Nguyễn Phúc Minh Tân
47 STD002085 Gioan Baotixita Hồ Công Thành
48 STD003387 Giuse Đào Khải Thiên
49 STD000304 Phanxico Nguyễn Ngọc Hoàng Thiên
50 STD000308 Maria Nguyễn Ngọc Trâm
51 STD001081 Maria Đặng Ngọc Thảo Trang
52 STD004045 Maria Trần Thị Quỳnh Trang
53 STD004046 Bernadeta Nguyễn Ngọc Thu Trúc
54 STD002428 Giuse Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
55 STD000310 Anna Phan Lê Cát Tường
56 STD000312 Phaolo Vũ Quốc Việt
57 STD000315 Teresa Nguyễn Hoàng Tường Vy
58 STD004047 Maria Madalena Trần Ngọc Yến Vy