LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 3G
Anh/Chị phụ trách lớp: Têrêsa Phạm Thị Tuyết Nhung
SĐT của Anh/Chị: 0909.606.958    

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/mjejxb650

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Dominico Nguyễn Tấn Thiện
+ HẠNG 2. Giuse Trương Hoà Phúc
+ HẠNG 3. Giuse Nguyễn Quang Thuận


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002106 Maria Vũ Ngọc Trâm Anh
2 STD003346 Đaminh Hoàng Việt Anh
3 STD002934 Anna Trần Phạm Quỳnh Anh
4 STD002218 Phaolo Đỗ Minh Thái Anh
5 STD002194 Maria Nguyễn Trần Ngọc Anh
6 STD002279 Phero Nguyễn Bảo Châu
7 STD003106 Phaolo Phạm Ngọc Quang Duy
8 STD002178 Giuse Mai Trần Hải Đăng
9 STD003340 Dominico Huỳnh Nguyên Đức
10 STD002229 Phero Lê Hoàng Gia
11 STD003366 Maria Nguyễn Thị Thu
12 STD002732 Giuse Vũ Mạnh Sơn Hải
13 STD002143 Teresa Đào Ngọc Gia Hân
14 STD002941 Maria Lê Ngọc Bảo Hân
15 STD002999 Giuse Phạm Phúc Hưng
16 STD003371 Gioan Dương Văn Hướng
17 STD003395 Đaminh Savio Dương Trần Gia Huy
18 STD002094 Giuse Nguyễn Hoàng Khang
19 STD002228 Teresa Phan Trần Bảo Khánh
20 STD002123 Anton Đỗ Nguyễn Anh Khoa
21 STD000529 Giuse Lê Minh Khôi
22 STD003439 Giuse Lê Hoàng Lâm
23 STD002274 Teresa Nguyễn Thị Khánh Linh
24 STD003314 Phero Đặng Thành Long
25 STD002987 Vincente Phạm Hải Long
26 STD003514 Giuse Trần Nguyễn Bảo Long
27 STD002132 Giuse Trịnh Nguyễn Bảo Long
28 STD002740 Maria Rerado Mai Huỳnh Khánh Ngân
29 STD003307 MARIA Trần Nguyễn Bảo Ngọc
30 STD002099 Maria Trương Bảo Ngọc
31 STD000280 Maria Nguyễn Phượng Nhi
32 STD002191 Teresa Đinh Ngọc Quỳnh Như
33 STD003446 Phạm Nam Phong
34 STD003006 Gioan Baotixita Phạm Gia Phú
35 STD003399 Giuse Nguyễn Thanh Phú
36 STD003359 Giuse Trương Hoà Phúc
37 STD000291 Gioan Đinh Đông Quân
38 STD002311 Gioan Baotixita Nguyễn Anh Quân
39 STD002953 Anton Hoàng Mạnh Quân
40 STD002788 Maria Đinh Ngọc Như Quỳnh
41 STD003317 Maria Trần Nguyễn Như Quỳnh
42 STD002976 Maria Vũ Nguyễn Như Quỳnh
43 STD002997 Maria Vũ Khiếu Phương Thảo
44 STD003009 Dominico Nguyễn Tấn Thiện
45 STD002181 Phaolo Trần Tiến Thịnh
46 STD004105 Maria Anna Nguyễn Võ Song Thư
47 STD003404 Maria Vũ Nguyễn Anh Thư
48 STD000306 Cecilia Trần Ngọc Anh Thư
49 STD002125 Maria Hoàng Phạm Minh Thư
50 STD003368 Giuse Nguyễn Quang Thuận
51 STD003362 Maria Trần Thị Thuỷ Tiên
52 STD002277 Teresa Vũ Phạm Thùy Trang
53 STD002192 Maria Đinh Minh
54 STD002109 Micae Phan Anh Tuấn
55 STD002798 Maria Lã Thị Thanh Vân
56 STD002803 Cecilia Trương Thúy Yên
57 STD003451 Maria Nguyễn Trần Hải Yến