LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 3F
Anh/Chị phụ trách lớp: Teresa Đinh Thị Thùy Linh
SĐT của Anh/Chị: 0349.380.021     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp:   https://zalo.me/g/dipuwz744

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Lâm Xuân Khánh
+ HẠNG 2. Maria Nguyễn Gia Triệu
+ HẠNG 3. Maria Huỳnh Lê Khánh Thy 


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003337 Maria Nguyễn Trịnh Quỳnh Anh
2 STD003369 Vinh Sơn Vũ Tuấn Anh
3 STD003372 Giuse Nguyễn Phạm Gia Bảo
4 STD002960 Phaolo Phạm Trung Dũng
5 STD002121 Gioan Nguyễn Hoàng Phương Duy
6 STD002939 Phaolo Huỳnh Vũ Duy
7 STD002195 Maria Đào Ngọc Phương Duyên
8 STD003390 Mai Hải Đăng
9 STD003389 Mattheu Đỗ Tấn Đạt
10 STD002115 Maria Hoàng Gia Hân
11 STD003345 Maria Vũ Thị Mỹ Hạnh
12 STD003391 Giuse Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
13 STD003396 Phanxico Nguyễn Lê Hưng
14 STD002222 Phanxico Nguyễn Gia Hưng
15 STD003394 Vincente Trần Nguyễn Gia Huy
16 STD003342 Gioan Bosco Trần Nguyễn Trọng Kha
17 STD003339 Maria Nguyễn Lâm Xuân Khánh
18 STD002126 Giuse Đinh Võ Thành Kỳ
19 STD003397 Phero Nguyễn Tuấn Mạnh
20 STD003398 Phùng Thảo My
21 STD002226 Giuse Nguyễn Quốc Bảo Nam
22 STD003351 Maria Phan Lê Bảo Ngân
23 STD003354 Phanxico Vũ Minh Nghĩa
24 STD003356 Matta Lê Thị Hồng Nha
25 STD003360 Anna Nguyễn Thị Minh Nhi
26 STD003400 Giuse Nguyễn Đức Tiến Phúc
27 STD003364 Teresa Nguyễn Đoàn Ân Phúc
28 STD003357 Anna Nguyễn Diệp Phương
29 STD003338 Giuse Nguyễn Thế Minh Quân
30 STD002988 Maria Đinh Hoàng Diễm Quyên
31 STD003402 Đỗ Trần Diễm Quỳnh
32 STD002174 Maria Teresa Phạm Hoàng Tiên Sa
33 STD003403 Giuse Đinh Minh Sang
34 STD003010 Giuse Vũ Trường Sơn
35 STD003358 Tomaso Nguyễn Đức Tài
36 STD003373 Maria Đoàn Hoài Thanh
37 STD002110 Maria Nguyễn Ngọc Thanh Thùy
38 STD003365 Maria Huỳnh Lê Khánh Thy
39 STD003349 Phero Nguyễn Hoàng Minh Tiến
40 STD003350 Giuse Nguyễn Minh Tiến
41 STD003007 Vũ Khiếu Khánh Toàn
42 STD003406 Nguyễn Phương Trang
43 STD002183 Maria Bùi Khánh Trang
44 STD003341 Maria Nguyễn Gia Triệu
45 STD003361 Maria Nguyễn Ngọc Phương Trinh
46 STD003348 Phanxico Phan Lê Anh Tuấn
47 STD003370 Đaminh Nguyễn Thế Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *