LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 3E
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Nguyễn Thị Thoa
SĐT của Anh/Chị: 0566.398.954     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp:  https://zalo.me/g/hlczov085

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Phaolo Nguyễn Thanh Hải
+ HẠNG 2. Maria Ka Ninh Gia Nghi
+ HẠNG 3. Anna Vũ Hồng Ân


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002709 Anna Vũ Hồng Ân
2 STD002179 Anna Nguyễn Ngọc Minh Anh
3 STD002769 Tê-rê-sa Lê Nguyễn Kiều Anh
4 STD002671 Phaolo Vũ Hoàng Hải Anh
5 STD002704 Maria Mai Ngọc Minh Anh
6 STD002710 Phero Trần Đức Anh
7 STD002711 Giuse Nguyễn Hoàng Thiên Bảo
8 STD002190 Giuse Phan Minh Dũng
9 STD002675 Giuse Nguyễn Tiến Dũng
10 STD002693 Giuse Mai Đức Duy
11 STD002169 Giuse Trần Tiến Đạt
12 STD002227 Maria Trần Thị Ngân
13 STD002715 Maria Nguyễn Thị Ngọc
14 STD002686 Phaolo Nguyễn Thanh Hải
15 STD002676 Teresa Tô Ngọc Hân
16 STD002713 Anna Nguyễn Ngọc Bảo Hân
17 STD002678 Giuse Vũ Nguyễn Thái Hoàng
18 STD002697 Phero Nguyễn Trần Nhật Huy
19 STD002712 Phero Nguyễn Gia Huy
20 STD002714 Giuse Trần Gia Khang
21 STD002978 Giuse Nguyễn Gia Khang
22 STD002689 Teresa Lê Hoài Thiên Kim
23 STD002170 Gioan Nguyễn Vũ Hoàng Lâm
24 STD002096 Teresa Phạm Hoàng Hương Lan
25 STD002682 Giuse Trần Xuân Long
26 STD002674 Gioan Kim Nguyễn Tiến Minh
27 STD002677 Phero Nguyễn Hoàng Minh
28 STD002695 Giuse Trần Văn Minh
29 STD002705 Teresa Phạm Ngọc Trà My
30 STD002164 Phero Phạm Bảo Nam
31 STD002768 Maria Trần Nguyễn Khánh Ngân
32 STD002702 Maria Phạm Trương Bảo Ngân
33 STD002673 Maria Ka Ninh Gia Nghi
34 STD002113 Maria Nguyễn Như Bảo Ngọc
35 STD002683 Anna Trần Quỳnh Như
36 STD002700 Maria Nguyễn Thị Thanh Như
37 STD002706 Teresa Phạm Nguyễn Quỳnh Như
38 STD002668 Giuse Vũ Nguyễn Thiên Phú
39 STD002681 Đa Minh Nguyễn Thiên Phúc
40 STD002707 Teresa Nguyễn Ngọc Ái Phương
41 STD002696 Phero Nguyễn Anh Quân
42 STD002852 Giuse Vũ Hoàng Minh Quân
43 STD002666 Maria Vũ Như Quỳnh
44 STD002694 Giuse Nguyễn Hoàng Nhật Tân
45 STD002688 Anna Nguyễn Thị Mai Thanh
46 STD002698 Đa Minh Hoàng Đức Thịnh
47 STD002687 Phaolo Đoàn Văn Thông
48 STD002680 Maria Tô Bảo Trâm
49 STD002669 Maria Vũ Hoàng Thanh Trúc
50 STD002701 Maria Trần Ngọc Thanh Trúc