LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 3D
Anh/Chị phụ trách lớp: Phero Nguyễn Văn Linh
SĐT của Anh/Chị: 0369.237.531     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp:  https://zalo.me/g/dzxatk534

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Anna Nguyễn Anh Thư
+ HẠNG 2. Maria Phạm Thảo Vân
+ HẠNG 3. Maria Phạm Bảo Ngọc


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002340 Giuse Lê Trần Việt Anh
2 STD003121 Anna Phạm Thị Minh Châu
3 STD003316 Phero Đinh Quốc Cường
4 STD002102 Teresa Tạ Ngọc Diễm
5 STD003099 Teresa Trần Ngọc Diệp
6 STD002219 Maria Nguyễn Hà Khánh Đan
7 STD003312 Vinh Sơn Phạm Quang Đức
8 STD002097 Maria Hoàng Phạm Thùy Giang
9 STD002291 Maria Nguyễn Ngọc Hân
10 STD003301 MARIA VŨ NGỌC HÂN
11 STD002349 Maria phạm bùi Gia Hân
12 STD003311 Nguyễn Trung Hiếu
13 STD003113 Giuse Nguyễn Công Hoàng
14 STD003306 GIACOBE VÕ ANH KHOA
15 STD002182 Đaminh Trần Tuấn Kiệt
16 STD003326 Maria Ngô Trân Mỹ Kim
17 STD002127 Teresa Dương Phương Linh
18 STD003298 Maria TRẦN BÙI PHƯƠNG LINH
19 STD003112 Giuse Nguyễn Thời Phi Long
20 STD003114 Giuse Trần Đình Long
21 STD003110 Giuse Ngô Phạm Thiên Long
22 STD003104 Gioan Đinh Đức Mạnh
23 STD003103 Giuse Lê Quang Minh
24 STD003117 GioanBaoTixita Phạm Tuấn Minh
25 STD003308 VINHSON Đinh Huỳnh Nhật Minh
26 STD003319 Maria Nguyễn Nhật Quỳnh My
27 STD002310 Maria Phạm Bảo Ngọc
28 STD003118 Phero Bùi Hữu Phước
29 STD003313 Martino Trương Minh Quân
30 STD002103 Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh
31 STD003320 Maria Nguyễn Hồ Thiên Thanh
32 STD003109 Maria Nguyễn Khánh Thi
33 STD002184 Phaolo Trần Doãn Trường Thịnh
34 STD003108 Maria Đặng Anh Thư
35 STD003304 ANNA NGUYỄN ANH THƯ
36 STD003095 Maria Nguyễn Trần Cẩm Tiên
37 STD003101 Martin Vũ Thái Tuấn
38 STD003318 Maria Phạm Thảo Vân
39 STD003097 Maria Châu Ngọc Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *