LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 3C
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Lại Cao Cường
SĐT của Anh/Chị: 0935.137.161     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/uahwlk815

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Giuse Nguyễn Đoàn Thiên Long
+ HẠNG 2. Augustino Nguyễn Hổ Phách
+ HẠNG 3. Phero Nguyễn Đức Tuấn Khang 


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002100 Maria Nguyễn Trần Minh Ánh
2 STD002728 Phaolo Hoàng Gia Bảo
3 STD002729 Tesera Vũ Dương Quỳnh Chi
4 STD002166 Maria Nguyễn Thùy Dương
5 STD004100 Vinh Sơn Hoàng Đình Khánh Duy
6 STD002730 Giuse Lê Trần Khương Duy
7 STD002731 Giuse Phạm Nguyễn Đình Gia
8 STD002171 Giuse Phạm Chí Hải
9 STD002733 Giuse Nguyễn Minh Hiếu
10 STD002910 Giuse Nguyễn Trọng Hiếu
11 STD002177 Maria Hoàng Thị Xuân Hòa
12 STD002734 Gioan Baotixita Nguyễn Gia Huy
13 STD002914 Phero Nguyễn Đức Tuấn Khang
14 STD002101 Phero Tạ Minh Khánh
15 STD002915 Teresa Phạm Hoàng Ngân Khánh
16 STD002735 Giuse Nguyễn Lê Anh Khôi
17 STD002276 Giuse Lã Hoàng Kiệt
18 STD002090 Phero Phạm Quốc Kiệt
19 STD002737 Maria Phạm Nguyễn Phương Linh
20 STD002273 Dominico Trần Đắc Lộc
21 STD002111 Phaolo Phạm Thiên Long
22 STD002738 Giuse Nguyễn Đoàn Thiên Long
23 STD002739 Anna Đỗ Thị Khánh Ly
24 STD002114 Phero Trần Nguyễn Thanh Nam
25 STD002189 Maria Phạm Ngọc Kim Ngân
26 STD002292 Maria Kim Ngân
27 STD002304 Gioan Phạm Ngọc Hiếu Nghĩa
28 STD002741 Cecilia Lê Hoàng Khánh Ngọc
29 STD002275 Teresa Trương Hà Phương Nguyên
30 STD002305 Augustino Nguyễn Hổ Phách
31 STD002188 Giuse Nguyễn Hoàng Phúc
32 STD002744 Maria Nguyễn Quỳnh Phương
33 STD002308 Teresa Đào Ngọc Bích Phượng
34 STD002784 Vincente Bùi Minh Quân
35 STD002785 Giuse Trần Minh Quân
36 STD002786 Vecoria Vũ Như Quỳnh
37 STD002789 Phaolo Chu Minh Sang
38 STD002145 Phê rô Phùng Quang Thanh
39 STD002793 Maria Nguyễn Ngọc Thiên Thư
40 STD002794 Maria Nguyễn Minh Thư
41 STD002176 Dominico Hoàng Trung Thuận
42 STD002118 Maria Nguyễn Bảo Thy
43 STD002925 Phanxico Xavie Nguyễn Đỗ Trần Tiến
44 STD002120 Maria Vũ Trần Thiên Trang
45 STD002927 Giuse Đinh Đức Tuấn
46 STD003511 Maria Phan Ngọc Cát Tường
47 STD002799 Maria Tạ Phương Vy
48 STD002801 Anna Nguyễn Ngọc Như Ý
49 STD002802 Maria Nguyễn Ngọc Yến