LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 3A
Anh/Chị phụ trách lớp: Annê Thành Đỗ Tường Nguyệt Quế
SĐT của Anh/Chị: 0945.555.160     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/vscivp157

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Têrêsa Nguyễn Bùi Bảo Nhi
+ HẠNG 2. Đa minh Khửu Hoàng Nam
+ HẠNG 3. Đa minh Nguyễn Phạm Thiên Phúc


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD002117 Maria Huỳnh Ân
2 STD004024 Đỗ Hoàng Anh
3 STD002135 Giuse Nguyễn Vũ Bảo
4 STD004022 Trịnh Minh Bảo
5 STD004025 Đa Minh Zeng Duy Bảo
6 STD003407 Đa Minh Trương Quang Bình
7 STD002282 Maria Trần Thụy Khánh Chi
8 STD003012 Giuse Kiều Tiến Dũng
9 STD004021 Phêrô Nguyễn Hoàng Khánh Duy
10 STD002326 Phero Nguyễn Tiến Đạt
11 STD002991 Maria Lê Thị Ngọc Hân
12 STD003003 Phero Võ Minh Hiếu
13 STD002998 Giuse Phạm Thế Hoàng
14 STD003436 Anton Đặng Lê Hưng
15 STD003438 Giuse Nguyễn Minh Khang
16 STD002095 Giuse Lai Hoàng Anh Khôi
17 STD002984 GioanB Vũ Khiếu Minh Khôi
18 STD002990 Giuse Trần Văn Đại La
19 STD002996 Anna Vũ Khánh Linh
20 STD003000 Madalena Lâm Khánh Linh
21 STD003004 Giuse Trần Hoàng Long
22 STD003005 Giuse Trần Hải Long
23 STD003440 Anna Trần Ngọc Thảo Ly
24 STD003441 Maria Trần Vũ Hoàng My
25 STD003442 Đa Minh Khưu Hoàng Nam
26 STD003443 Teresa Lê Thị Thúy Nga
27 STD002989 Teresa Lê Bảo Ngân
28 STD004020 Maria Vũ Phạm Kim Ngân
29 STD003008 Maria Vũ Kiều Ánh Ngọc
30 STD004018 Têrêsa Phạm Ngọc Gia Hân
31 STD003444 Maria Phạm Đỗ Thảo Nguyên
32 STD003445 Phero Nguyễn Thiện Nhân
33 STD003014 Teresa Nguyễn Bùi Bảo Nhi
34 STD004019 Đa Minh Nguyễn Phạm Thiên Phúc
35 STD002093 Giuse Lê Duy Thắng
36 STD003011 Giuse Nguyễn Văn Thiện
37 STD002993 Maria Đinh Ngọc Anh Thư
38 STD004023 Têrêsa Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
39 STD001042 Gioan Vũ Công Toàn
40 STD003447 Maria Lê Hoàng Ngọc Trâm
41 STD002983 Teresa Bùi Lê Bảo Trân
42 STD003448 Teresa Vũ Thùy Trang
43 STD002278 Maria Hoàng Phương Trinh
44 STD002992 Maria Hồ Ngọc Phương Trinh
45 STD002092 Maria Lê Phương Trúc
46 STD002986 Giuse Nguyễn Đỗ Trần Trung
47 STD003013 Gioan Nguyễn Lê Tuấn
48 STD002185 Luca Hứa Công Vinh
49 STD003450 Maria Nguyễn Thị Phương Vy
50 STD002175 Giuse Đào Hoàng Trí Vỹ
51 STD002223 Maria Nguyễn Mai Phương Vy
52 STD002995 Maria Ngô Tường Vy
53 STD002985 Maria Vũ Thị Như Ý
54 STD002994 Teresa Nguyễn Hoàng Thiên Ý