LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 2F
Anh/Chị phụ trách lớp: Elisabeth Cao Anh Thư
SĐT của Anh/Chị: 0906.752.466     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/tktptj861

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Nguyễn Lê Minh Châu
+ HẠNG 2. Toma Nguyễn Vũ Duy Anh
+ HẠNG 3. Teresa Lương Đỗ Bảo Quyên


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003688 Giuse Phạm Hoàng Thiên Ân
2 STD003713 monica Đỗ Nguyễn Thiên An
3 STD003665 Teresa Trần Nguyễn Phương Anh
4 STD003669 Toma Nguyễn Vũ Duy Anh
5 STD003674 Anna Nguyễn Mỹ Anh
6 STD003680 Teresa Vũ Quế Anh
7 STD003694 Anton Lê Việt Anh
8 STD003702 Anton Nguyễn Đức Anh
9 STD003719 Maria Nguyễn Quỳnh Anh
10 STD003705 Phero Nguyễn Hoàng Gia Bảo
11 STD003664 Nguyễn Lê Minh Châu
12 STD003675 Teresa Võ Ngọc Bảo Châu
13 STD003693 Đa Minh Bùi Đức Cường
14 STD003727 Teresa Lê Ngọc Diệp
15 STD003684 Giuse Vũ Cao trí Dũng
16 STD003707 Vicente Nguyễn Tiến Dũng
17 STD003729 Maria Bùi Ánh Dương
18 STD003673 Phero Nguyễn Minh Đăng
19 STD003723 Giuse Nguyễn Hải Đăng
20 STD003672 Giuse Nguyễn Vũ Thành Đạt
21 STD003685 Đa Minh Phạm Trung Đức
22 STD003726 Nguyễn MInh Đức
23 STD003699 Anna Trần Thu Giang
24 STD003706 Teresa Trần Gia Hân
25 STD003703 Maria Nguyễn Minh Hạnh
26 STD003077 Giuse Nguyễn Minh Hoàng
27 STD003717 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hùng
28 STD003668 Phero Nguyễn Vũ Gia Huy
29 STD003704 phanxico xavie Nguyễn Gia Huy
30 STD003681 Giuse Phạm Hữu Khang
31 STD003691 Phero Nguyễn Hoàng Khang
32 STD003722 Phero Trần Anh Khang
33 STD003714 Giuse Nguyễn Quốc Gia Lâm
34 STD004051 Maria Trần Hải Lam
35 STD003686 Teresa Phạm Khánh Linh
36 STD003716 Maria Trần Phương Linh
37 STD003718 Maria Nguyễn Hoàng Diệu Linh
38 STD003724 Maria Trần Ngọc Phương Linh
39 STD003712 Giuse Phạm Phi Long
40 STD003670 Maria Nguyễn Lê Thảo My
41 STD003692 Maria Kiên Khởi My
42 STD003678 Micae Trần Bảo Nam
43 STD003700 Teresa Bùi Ngọc Phương Nghi
44 STD003663 Maria Phạm Nguyễn Bảo Ngọc
45 STD003720 Maria Triệu Lê Bảo Nhi
46 STD003697 Đa Minh Nguyễn Hoàng Tuấn Phong
47 STD003683 Gioan Mai Đình Quý
48 STD003701 phaolo Lê Minh Quý
49 STD003682 Teresa Lương Đỗ Bảo Quyên
50 STD003689 Gioan Nguyễn Phong Thái
51 STD004052 Nguyễn Lê Thảo
52 STD003696 Giuse Vũ Đức Thiện
53 STD003679 Maria Đinh Trần Anh Thư
54 STD003690 Maria Vũ Nguyễn Minh Thy
55 STD003698 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Trân
56 STD003725 Maria Đặng Nguyễn Phương Trang
57 STD003695 Giuse Nguyễn Minh Triết
58 STD003687 Maria Nguyễn Hồng Thanh Vy
59 STD003175 Maria Nguyễn Ngọc Như Ý
60 STD003671 Maria Trần Hải Yến
61 STD003721 Maria Nguyễn Thị Hải Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *