LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 2E
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Trịnh Thị Uyên Phương
SĐT của Anh/Chị: 0978.590.602     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/adbkai747

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Anna Vũ Hoàng Mai Trúc
+ HẠNG 2. Maria Ngô Minh Thư
+ HẠNG 3. Maria Lê Ngọc Bảo Vy


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003265 Giuse Nguyễn Phúc An
2 STD003235 Maria Lê Trần Bảo Anh
3 STD003150 Maria Đào Kim Anh
4 STD003156 Maria Trương Thị Lan Anh
5 STD003161 Maria Trịnh Ngọc Anh
6 STD003248 Têrêsa Trần Khả Doanh
7 STD003075 Giuse Đỗ Quang Đại
8 STD003246 Maria Trần Nguyễn Bảo Hân
9 STD003141 Maria Nguyễn Vũ Ngọc Hân
10 STD003240 Đa Minh Đinh Hiếu
11 STD003230 Giuse Bạch Minh Hoàng
12 STD003236 Micae Nguyễn Minh Khang
13 STD003250 Giuse Nguyễn Thái Khang
14 STD003261 Antôn Trần Đăng Khoa
15 STD003853 Gioan Đỗ Hoàng Anh Khôi
16 STD003233 Vicente Phan Đức Anh Khôi
17 STD003274 Antôn Nguyễn Đình Kiên
18 STD003855 Maria Lê Bảo Kim
19 STD003162 Anna Trần Bảo Lam
20 STD003272 Maria Nguyễn Ngọc Linh
21 STD003229 Maria Đỗ Tuệ Minh
22 STD003238 Micae Tô Gia Minh
23 STD003857 Maria Lee Ngọc Trà My
24 STD003237 Giuse Tạ Hoàng Nam
25 STD003264 Giuse Trần Hà Nam
26 STD003263 Maria Phùng KIm Ngân
27 STD003092 Anna Trần Nguyễn Bảo Ngân
28 STD003249 Maria Vũ Như Ngọc
29 STD003283 Anna Nguyễn Gia Bảo Ngọc
30 STD003020 Teresa Trần Mai Bảo Ngọc
31 STD003183 Bùi Vũ Bảo Ngọc
32 STD003231 Maria Trần Ngọc Thảo Nguyên
33 STD003244 Giuse Đinh Nguyễn Thành Nhân
34 STD003178 Anna Phạm Thị Yến Nhi
35 STD003241 Maria Vũ Quỳnh Bào Như
36 STD003275 Giuse Hoàng Tấn Phát
37 STD003251 Lê Nguyễn Trọng Phúc
38 STD003273 Phanxico Xavie Bùi Gia Phúc
39 STD003258 Giuse Nguyễn Hữu Phương
40 STD003854 Giuse Đoàn Kiến Quốc
41 STD003243 Phêrô Nguyễn Minh Quý
42 STD003271 Anna Đặng Thục Quyên
43 STD003852 Maria Trần Nguyễn Mai Quỳnh
44 STD003260 Maria Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
45 STD003168 Maria Võ Khánh Quỳnh
46 STD003254 Phêrô Nguyễn Minh Thành
47 STD003281 Giuse Ngô Quốc Thiên
48 STD003851 Maria Hoàng Minh Thư
49 STD003242 Maria Lê Ngọc Anh Thư
50 STD002271 Maria Ngô Minh Thư
51 STD002270 Maria Ngô Anh Thư
52 STD003262 Vincentê Lê Minh Thuận
53 STD003259 Têrêsa Phạm Thị Thanh Thúy
54 STD003159 Maria Mai Thủy Tiên
55 STD003232 Maria Trần Hoàng Huyền Trâm
56 STD003172 Teresa Trịnh Trần Quỳnh Trang
57 STD003239 Anna Vũ Hoàng Mai Trúc
58 STD003255 Anton Lê Quang Vinh
59 STD003129 Teresa Nguyễn Thanh Huyền Vy
60 STD003247 Maria Lê Ngọc Bảo Vy
61 STD003266 Anna Phạm Nguyễn An Vy
62 STD002131 Teresa Trịnh Như Ý