LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 2D
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Vũ Anh Hoàng
SĐT của Anh/Chị: 0969.336.540     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/njvdmp873

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Anton Nguyễn Trần Đăng Hưng
+ HẠNG 2. Phero Trần Bảo An
+ HẠNG 3. Maria Cao Nguyễn Diễm Quỳnh


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD004086 Teresa Nguyễn Thu An
2 STD003149 Phero Trần Bảo An
3 STD004087 Maria Nguyễn Ngọc Minh Anh
4 STD003503 Tuấn Anh
5 STD003126 Teresa Bùi Quỳnh Anh
6 STD003479 Anphongso Trần Phúc Anh
7 STD003087 Maria Vũ Ngọc Bích
8 STD003124 Maria Kiều Diễm Châu
9 STD003023 Phero Trần Việt Cường
10 STD003158 Maria Phạm Thị Chúc Diễm
11 STD003180 Micae Trần Khánh
12 STD002119 Phero Nguyễn Duy Dũng
13 STD003466 Khánh Duy
14 STD003484 Hải Đăng
15 STD003486 Đaminh Hồ Công Tiến Đạt
16 STD003483 Tuấn Đạt
17 STD003074 Phaolo Đỗ Quốc Đạt
18 STD003493 Võ Nhật Bảo Hân
19 STD003173 Maria Vũ Ngọc Thiên Hân
20 STD003111 Phero Nguyễn Trung Hiếu
21 STD003471 Đăng Hưng
22 STD003088 Anton Nguyễn Trần Đăng Hưng
23 STD004088 Augutino Đào Nhật Huy
24 STD003025 Giuse Nguyễn Quốc Khải
25 STD003489 Giuse Nguyễn Tuấn Khang
26 STD003482 Vinh sơn Vũ Long Khánh
27 STD003123 Vinh Sơn Trần Quốc Khánh
28 STD002842 Phero Vũ Phạm Minh Khoa
29 STD003497 Anphongso Nguyễn Nhân kiệt
30 STD003154 Phaolo Martin Trần Tuấn Kiệt
31 STD003495 Trần Duy Lâm
32 STD003148 Maria Phạm Nguyễn Phong Lan
33 STD004089 Maria Đỗ Huyền Linh
34 STD003492 Rose Phan Phương Linh
35 STD003022 Martino Lê Nguyễn Minh Lộc
36 STD004092 Gioan Bùi Nhật Minh
37 STD004093 Maria Hoàng Khánh My
38 STD003089 Phero Phạm Hoàng Nam
39 STD003496 Têresa Phạm Thúy Nga
40 STD003498 Anna Trần Huỳnh Xuân Nghi
41 STD004090 Tomaso Vũ Thiên Nhân
42 STD003125 Maria Phan Ngọc Quỳnh Như
43 STD003661 Giuse Trần Huy Phong
44 STD003662 Matino Bùi Gia Phúc
45 STD003490 Maria Nguyễn Thị Lan Phương
46 STD003481 Phan Minh Quân
47 STD003143 Maria Cao Nguyễn Diễm Quỳnh
48 STD002193 Augustino Phạm Hiếu Đức Tài
49 STD000108 Giuse Nguyễn Ngọc Tài
50 STD003184 Nguyễn Ngọc Khiết Tâm
51 STD003468 Teresa Teresa
52 STD003501 vincente Nguyễn An Thái
53 STD003164 Gioan Trần Đức Thịnh
54 STD003085 Giuse Vũ Tân Tiến
55 STD004096 Maria Nguyễn Thị Thùy Trang
56 STD003469 A Trọng
57 STD004094 Maria Bùi Thủy Trúc
58 STD003464 Lê Quốc Tuấn
59 STD003192 Maria Lâm Nhã Uyên
60 STD003153 Teresa Phạm Nhật Vy
61 STD003470 Bảo Vy
62 STD003472 Chí Vỹ
63 STD003177 Maria Phạm Bảo Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *