LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 2C
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Mai Thị Ngọc Ánh
SĐT của Anh/Chị: 0927.489.217     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/oqmxpp984

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Lê Ngọc Gia Linh
+ HẠNG 2. Tôma Vũ Tuấn Minh
+ HẠNG 3. Bùi Đình Gia Ân


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003608 Giuse Nguyễn Hồng Ân
2 STD004042 Bùi Đình Gia Ân
3 STD003130 Maria Nguyễn Xuân Ánh
4 STD003181 Maria Trần Phạm Quỳnh Anh
5 STD003584 Anna Phạm Ngọc Ánh
6 STD003609 Anna Nguyễn Tú Anh
7 STD003610 Phanxico Xavie Trần Đoàn Thanh Bình
8 STD002836 Phero Phan Thế Danh
9 STD004041 Trương Tấn Dũng
10 STD002146 Phê rô Đào Hoàng Duy
11 STD004044 Đoàn Thị Thu Hiền
12 STD003335 Phaolo Tôn Thất Thuận Hóa
13 STD003611 Gioan Nguyễn Quốc Gia Huy
14 STD003167 Augustino Nguyễn Vũ Khương
15 STD003019 Giuse Trần Hoàng Lâm
16 STD003616 Teresa Dương Bùi Ngọc Lan
17 STD003078 Maria Lê Ngọc Gia Linh
18 STD003613 Maria Trần Thị Phương Linh
19 STD003614 Rosa Dương Gia Linh
20 STD004040 Anna Nguyễn Lê Gia Linh
21 STD003615 Phero Phạm Quốc Long
22 STD003623 Toma Vũ Tuấn Minh
23 STD002843 Maria Phạm Ánh Ngọc
24 STD003138 Monica Phạm Thị Yến Nhi
25 STD003618 Teresa Mai Phạm Yến Nhi
26 STD003619 Teresa Ngô Ngọc Bảo Nhi
27 STD003620 Anna Trần An Nhiên
28 STD002844 Rappien Trần Quốc Phong
29 STD003194 Giuse Đỗ Minh Phú
30 STD003621 Phero Trần Ngọc Thiên Phúc
31 STD003015 Gioan Baotixita Trần Ân Phúc
32 STD003622 Maria Nguyễn Thị Minh Phụng
33 STD003090 Vincente Vũ Nguyễn Tấn Sang
34 STD002790 Giuse Vũ Nhật Tân
35 STD003195 Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng Thiên
36 STD002792 Vicente Nguyễn Quốc Thiên
37 STD003624 Gioan Baotixita Hoàng Gia Thịnh
38 STD004043 Võ Trường Thọ
39 STD003083 Maria Nguyễn Hoàng Kim Thư
40 STD003626 Maria Phạm Nguyễn Nhật Thư
41 STD003157 Anna Nguyễn Vũ Phương Thùy
42 STD003155 Martin Nguyễn Vũ Minh Tiến
43 STD002215 Phêrô Bùi Minh Trí
44 STD004039 Lê Minh Trí
45 STD003132 Anna Nguyễn Ngọc Bích Vân
46 STD003086 Teresa Vũ Phạm Lan Vy
47 STD003625 Maria Mai Uyên Vy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *