LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 2A
Anh/Chị phụ trách lớp: Rosa Phạm Thị Mỹ Yến
SĐT của Anh/Chị: 0339269832     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/kyojfl227

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Đinh Dương Ngọc Ánh
+ HẠNG 2. Anna Hồ Trương Thục Trinh
+ HẠNG 3. Teresa Nguyễn Phạm Quỳnh Như


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003463 Maria Đinh Dương Ngọc Ánh
2 STD003488 Phero Trần Phan Hoàng Anh
3 STD002837 Teresa Nguyễn Trần Bảo Anh
4 STD003146 Maria Đặng Ngọc Ánh
5 STD003763 Giuse Nguyễn Phạm Gia Bảo
7 STD003477 Giuse Lê Gia Bảo
8 STD003478 Giuse Trương Gia Bảo
9 STD003081 Teresa Phạm Ngọc Châu
10 STD003475 Giuse Vũ Hoàng Hải Đăng
11 STD003142 Phero Đoàn Trần Hải Đăng
12 STD003476 Gierenimo Nguyễn Xuân Tấn Hải
13 STD003759 Anna Trương Ngọc Hân
14 STD003506 Anna Mang Khả Hân
15 STD002845 Anna Trần Thị Minh Hạnh
16 STD003133 Lucia Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
17 STD003465 Maria Vũ Kim Huệ
18 STD003762 Phero Nguyễn Hoàng Gia Huy
19 STD003494 Giuse Dương Hoàng Đức Huy
20 STD003076 Giuse Phạm Nguyên Khang
21 STD003760 Teresa Nguyễn Trần Nhã Khanh
22 STD003467 Agata Đinh Trần Gia Linh
23 STD003084 Maria Trần Vũ Phương Linh
24 STD003508 Micae Nguyễn Đức Minh
25 STD003091 Maria Võ Gia Minh
26 STD002841 Giuse Phạm Bảo Nam
27 STD003758 Gioan Baotixita Nguyễn Thành Nhân
28 STD003485 Maria Phạm Vũ Trúc Nhi
29 STD003170 Maria Bùi Trần Thảo Nhi
30 STD003764 Teresa Nguyễn Phạm Quỳnh Như
31 STD003024 Gioan Lê Nguyễn Minh Phát
32 STD003018 Maria Võ Ngọc Ánh Phương
33 STD002835 Gioan Nguyễn Tấn Tài
34 STD003174 Raphael Ngô Vũ Việt Thắng
35 STD003169 Maria Hoàng Ngọc Diễm Thanh
36 STD003163 Giuse Đỗ Vũ Hoàng Thiên
37 STD003080 Vincente Phạm Phú Thịnh
38 STD003757 Maria Lục Kim Thoa
39 STD003473 Maria Nguyễn Ngọc Anh Thư
40 STD003504 Gioan Baotixita Trần Minh Thuận
41 STD003761 Martino Nguyễn Thế Minh Tiến
42 STD003137 Maria Trần Huyền Trang
43 STD003480 Maria Nguyễn Hương Trang
44 STD003171 Anna Hồ Trương Thục Trinh
45 STD003507 Gioan Nguyễn Quý Trọng