LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 1E
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Nguyễn Thị Tuyết Nhi
SĐT của Anh/Chị: 0349.939.395     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp:  https://zalo.me/g/beetpv214

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Trần Cao Thiên Vy
+ HẠNG 2. Maria Nguyễn Bảo Thy
+ HẠNG 3. Phanxicô Trần Bùi Gia Bảo

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003543 Nguyễn Bảo Ân
2 STD003770 Phero Vũ Hoàng Thiên Ân
3 STD003771 Anna Nguyễn Ngọc Tâm An
4 STD003522 Giuse Ngô Tuấn Anh
5 STD003790 Maria Đỗ Ngọc Bảo Anh
6 STD003766 Phero Lê Hoàng Gia Bảo
7 STD003768 Phanxico Phạm Quốc Bảo
8 STD003781 Giuse Trần Bùi Gia Bảo
9 STD003783 Maria Trương Ngọc Bích
10 STD003767 Maria Đỗ Vũ Hạnh Dung
11 STD003788 Phero Nguyễn Thiện Đăng
12 STD003774 Maria Nguyễn Phan Khả Hân
13 STD003775 Gioan Baotixita Nguyễn Võ Thiên Hoàng
14 STD003532 Phero Lê Trần Trúc Huy
15 STD003769 Gioan Nguyễn Trần Minh Khang
16 STD003791 Martino Nguyễn Minh Khang
17 STD004027 Phaolo Đỗ Mai Duy Khánh
18 STD003765 Phaolo Phạm Quang Kiệt
19 STD003772 Giuse Trịnh Gia Kiệt
20 STD003537 Giuse Phạm Bảo Lâm
21 STD003555 Maria Phạm Thùy Linh
22 STD003784 Maria Trương Ngọc Linh
23 STD003786 Luixia Bùi Hoàng Phương Linh
24 STD003778 Giuse Nguyễn Phước Lộc
25 STD003787 Têresa Trần Ngọc Mỹ
26 STD003561 Raphael Đoàn Nguyễn Hoàng Nam
27 STD003785 Maria Vũ Trịnh Thị Hồng Nga
28 STD003779 Micae Vũ Duy Nghĩa
29 STD003731 Giuse Trần Khôi Nguyên
30 STD003571 Maria Nguyễn Thảo Phương Oanh
31 STD003572 Anna Nguyễn Tú Oanh
32 STD003776 Martino Phạm Tân Phú
33 STD003773 Nguyễn Ngọc Khánh Quyên
34 STD003585 Giuse Tạ Duy Thành
35 STD003588 Phero Nguyễn Hoàng Thịnh
36 STD003780 Giuse Trần Minh Thức
37 STD003595 Maria Nguyễn Bảo Thy
38 STD003792 Maria Ngô Thụy Thanh Trà
39 STD003599 Maria Trần Mai Quỳnh Trâm
40 STD003782 Têresa Nguyễn Nhật Bảo Trân
41 STD003602 Maria Nguyễn Ngọc Nhã Uyên
42 STD003789 Maria Trương Nguyễn Phương Uyên
43 STD003777 Maria Trần Cao Thiên Vy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *