LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 1D
Anh/Chị phụ trách lớp: Maria Vũ Thị Thùy Linh
SĐT của Anh/Chị: 0395596263     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/wbjpht591

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Trần Gia Linh
+ HẠNG 2. Maria Nguyễn Võ Bích Lam
+ HẠNG 3. Anna Vũ Như Khánh


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003182 Đinh Minh An
2 STD003193 Teresa Trần Nguyễn Bảo Anh
3 STD003542 Maria Trần Ngọc Ánh
4 STD004058 Phê-rô Nguyễn Huỳnh Đức Anh
5 STD003545 Trần Minh Công
6 STD003529 Phero Nguyễn Minh Đăng
7 STD003530 Vincente Đặng Quang Hiếu
8 STD003531 Giuse Vũ Mai Trung Hiếu
9 STD004066 Phê-rô Tống Quốc Huy
10 STD004067 Giuse Nguyễn Tuấn Khanh
11 STD004068 Anna Vũ Như Khánh
12 STD004069 Martino Ngô Phạm Đăng Khôi
13 STD004070 Giuse Đỗ Tuấn Kiệt
14 STD003536 Maria Nguyễn Võ Bích Lam
15 STD004071 Maria Nguyễn Trần Phương Linh
16 STD003540 Maria Trần Gia Linh
17 STD004072 Phạm Nguyễn Hoàng Long
18 STD004073 Phaolo Dương Đức Minh
19 STD003567 Maria Hà Khởi Nguyên
20 STD004074 Vinh Sơn Phạm Thành Nhân
21 STD004075 Giuse Đoàn Minh Nhật
22 STD004076 Phê-rô Nguyễn Đức Ninh
23 STD004077 Raphael Nguyễn Xuân Phúc
24 STD003577 Maria Nguyễn Quỳnh Trúc Phương
25 STD004059 Maria Lê Mai Phương
26 STD004078 Maria Nguyễn Minh Bảo Quyên
27 STD004079 Giuse nguyễn Thanh Sang
28 STD003579 Cecilia Nguyễn Minh Tâm
29 STD003587 Martino Phạm Hữu Thiện
30 STD004065 Teresa Thân Ngọc Đan Thư
31 STD003593 Maria Lê Vũ Minh Thư
32 STD003596 Đinh Minh Trang
33 STD004064 Giuse Vũ Cao Minh Trí
34 STD004060 Maria Võ Nhật Vy
35 STD004062 Maria Đặng Ngọc Phương Vy
36 STD004061 Anna Lê Hoàng Yến
37 STD004063 Maria Trần Bảo Yên